Yoshimura, Lich. Japon. Exs. 1 [Obi, Nichinan]
I. Yoshimura [1-25]
IndExs #573806643

Duke University Herbarium Lichen Collection
Catalog #: 289755
e7be2d74-c6eb-4eee-9e1f-4a3e57ec13a9
Baba, Y. #1 27 October 1970
Cladonia furcata (Hudson) Schrader
Japan, Tohoku, Fukushima, Honshu. Mount Bandai, Inawashiro-machi