Yoshimura, Lich. Japon. Exs. 2 [Obi, Nichinan]
I. Yoshimura [26-50]
IndExs #573806643

University of Tennessee Lichen Herbarium
Catalog #: TENN-L-0006338
I. Yoshimura #12235b 09 August 1971
Parmelia pseudolaevior Asahina
Japan, Hokkaido, Hanmen-zan, Mt. Ashibetsu, Furano, Prov. Ishikari

University of Wisconsin - Madison
Catalog #: WIS-L-0087888
I. Yoshimura #12235b 09 August 1971
Parmelia pseudolaevior Asahina
Japan, Hokkaido, Kamikawa, Hokkaido, Mt. Ashibetsu, Furano

University of Colorado, Museum of Natural History Herbarium Lichen Collection
Catalog #: COLO-L-0083009
I. Yoshimura #12235b 09 August 1971
Parmelia pseudolaevior Asahina
Japan, Hokkaido, Hanmen-zan, Mt. Ashibetsu, Furano, Prov. Ishikari

Duke University Herbarium Lichen Collection
Catalog #: 356354
b6c8347b-d98c-4d38-9d1b-4263c026d476
Yoshimura, Isao #12235b 09 August 1971
Nipponoparmelia pseudolaevior (Asahina) K. H. Moon, Y. Ohmura & Kashiw.
Japan, Hokkaido, Hanmen-zan, Mount Ashibetsu, Furano