Yoshimura, Lich. Japon. Exs. 2 [Obi, Nichinan]
I. Yoshimura [26-50]
IndExs #573806643

University of Tennessee Lichen Herbarium
Catalog #: TENN-L-0003054
I. Yoshimura #70713 15 November 1970
Cladonia pseudodidyma Asahina
Japan, Honshu, Hiroshima, Ushirobata, Hatsukaichi-machi, Saiki-gun.

University of Wisconsin - Madison
Catalog #: WIS-L-0087880
I. Yoshimura #70713 15 November 1970
Cladonia pseudodidyma Asahina
Japan, Honshu, Hiroshima, Ushirobata, Hatsukaichi-machi, Saiki-gun.

University of Colorado, Museum of Natural History Herbarium Lichen Collection
Catalog #: COLO-L-0066755
I. Yoshimura #70713 15 November 1970
Cladonia floerkeana (Fr.) Flörke
Japan, Hiroshima, Ushirobata, Hatsukaichi-machi, Saiki-gun, Prov. Aki, Honshu.