Dataset: ASU
Search Criteria: Japan; excluding cultivated/captive occurrences

Page 1, records 1-100 of 648

Arizona State University Lichen Herbarium


ASU
Alectoria lata (Taylor) Lindsay
237043S. Kurokawa   640221964-04-25
Japan, Honshu, Prov. Kai, Mt. Fuji; 5-gome, 35.33676 138.73587, 2400m

ASU
225266Y. Asahina   
Japan, Honshu, Prov. Kai, Mt. Fuji

ASU
225054Y. Asahina   
Japan, Kii, Kôya Mountain

ASU
225071Y. Asahina   
Japan, Kumamoto, Hondo, State prev. listed as Idzu

ASU
225204Y. Asahina   
Japan, Gunma, Hondo, Tanigawadake Mountain, historic Kōzuke Province, 600m

ASU
Crocynia gossypina (Sw.) A. Massal.
225145Y. Asahina   
Japan, Mie, Hondo Island, Udi, Ise Province

ASU
225155M.M. Satô   
Japan, Hokkaidō, Hokkaido, on Tomurausi Mountain, 43.52814 142.83222, 1800m

ASU
225047M.M. Satô   
Japan, Aomori, Ozorezan Mountain Aomori-ken, 41.3083309 141.088056

ASU
Asahinea kurodakensis (Asahina) W.L. Culb. & C.F. Culb.
238206H. Shibuichi   49211973-08-16
Japan, Honshu, Prov. Shinano, Mt. Higashizawa-dake, Ohmachi, 2480m

ASU
Cetraria delisei (Nyl.) Vain.
238174S. Kurokawa   711321971-09-18
Japan, Ishikari, Hokkaido, Daisetsu Mts, southern slope of Mt. Akadake, 2000m

ASU
Cladia aggregata (Sw.) Nyl.
238214S. Kurokawa   711731971-10-25
Japan, Osaka, Honshu, Chiiwa Gorge, Minami-Shidara-gun, 500m

ASU
Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaer.
238182H. Shibuichi   5010
Japan, Kai, Honshu, Kaikomagadake Mts.; Mt. Komatsu-dake, Kita-Koma-gun, 2650m

ASU
Cladonia brevis (Sandst.) Sandst.
238191H. Kashiwadani   131911975-09-21
Japan, Hokkaido, Hokkaidô, Lakeside of Utonaito, Tomakomai City. Former Iburi province., 42.6666667 141.6333333, 3m

ASU
Cladonia calycantha Delise ex Nyl.
238222H. Shibuichi   49861974-08-14
Japan, Kai, Honshu, Ojira-Gawa river, Kita-Koma-gun, 850m

ASU
238190S. Kurokawa   711201971-04-23
Japan, Kai, Honshu, Mt. Fuji; lakeside of Saiko, 900m

ASU
238199S. Kurokawa   71141971-10-25
Japan, Aichi, Honshu, Chiiwa Gorge, Minami-Shidara-gun. Former Mikawa province., 300m

ASU
238198H. Shibuichi   50111974-08-16
Japan, Kai, Honshu, Kaikomagadake Mts.; Mt. Komatsu-dake, Kita-Koma-gun, 2650m

ASU
238177S. Kurokawa   50121974-08-16
Japan, Kai, Honshu, Kaikomagadake Mts.; Sensui Pass, Naka-Koma-gun, 2250m

ASU
238208H. Shibuichi   47311972-08-10
Japan, Musashi, Honshu, on trail from Jyumonji Pass to Mt. Kobushi-dake, Chichibu-gun, 2100m

ASU
Cladonia rangiferina (L.) F. H. Wigg.
238176S. Kurokawa   708281970-08-18
Japan, Kitami, Hokkaido, 2 km NE of Hamatombetsu, Esashi-gun, 2m

ASU
238207H. Shibuichi   
Japan, Musashi, detailed locality information protected

ASU
238286S. Kurokawa   590011959-02-13
Japan, Aichi, Honshu, Ichinomiya, 5m

ASU
238254S. Kurokawa   700541970-03-15
Japan, Tokyo, Eigoh, northern part of Hachijo-Island. Izu Islands.

ASU
238231H. Kashiwadani   130781975-04-03
Japan, Okayama, Honshu: Hoshiyama, Katsuyama-cho, Maniwa-gun, 500m

ASU
Dirinaria applanata (Fée) D. D. Awasthi
238185H. Shibuichi   41951970-06-07
Japan, Musashi, Honshu, Harashima, Kumagaya City, 36.1333333 139.3833333, 30m

ASU
238216M. Togashi   1969-07-19
Japan, Ishikari, Hokkaido, Daisetsu Mts, Mt. Tomuraushi, 43.5166667 142.85, 2000m

ASU
Hypogymnia hypotrypella (Asahina) Rass.
238184K. Yoshida   1975-06-15
Japan, Musashi, Honshu, Mt. Tokusa, Chichibu-gun, 2450m

ASU
Lecanora muralis (Schreber) Rabenh.
238193S. Kurokawa   708181970-08-17
Japan, Kitami, Hokkaido, Shani-Sando, Esashi-gun

ASU
Lobaria orientalis (Asahina) Yoshim.
238201S. Kurokawa   7010211970-12-25
Japan, Kai, Honshu, Mt. Fuji; Motosu, 950m

ASU
238200S. Kurokawa   680061968-04-26
Japan, Gifu, Honshu, Kirii, Shirakawamachi, Kamo-gun, 500m

ASU
238178S. Kurokawa   710991971-03-25
Japan, Kii, Honshu, Mt. Gomanodan, Hidaka-gun, 1160m

ASU
238209H. Shibuichi   46321972-07-23
Japan, Shinano, Honshu, Kawahake, Minami-Saku-gun, 1300m

ASU
238217H. Shibuichi   4632-b1972-07-23
Japan, Shinano, Honshu, Kawahake, Minami-Saku-gun, 1300m

ASU
Peltigera malacea (Ach.) Funck
238287Y. Endo   1973-09-23
Japan, Hokkaido, Hokkaido, Pankenushi (Hidaka Mountains), 1700m

ASU
Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Furnr.
238255S. Kurokawa   708601970-08-18
Japan, Kitami, Hokkaido, 2 km NE of Hamatombetsu, Esashi-gun, 2m

ASU
238278S. Kurokawa   708711970-08-20
Japan, Kitami, Hokkaido, Otoineppu Cape, 6 km NW of Ohmu

ASU
238279H. Shibuichi   50131974-08-16
Japan, Kai, Honshu, Kaikomagadake Mts.; Sensui Pass, Naka-Koma-gun, 2250m

ASU
Stereocaulon commixtum (Asahina) Asahina
238298S. Kurokawa   710441971-03-24
Japan, Kii, Honshu, Ryu, Ryujin-mura, Hidaka-gun, 400m

ASU
238288H. Shibuichi   49701974-08-02
Japan, Musashi, Honshu, Mt. Sanpoh, Chichibu-gun, 2480m

ASU
Thamnolia subuliformis (Ehrh.) W.L. Culb.
238256S. Kurokawa   711371971-09-18
Japan, Ishikari, Hokkaido, Daisetsu Mts, southern slope of Mt. Akadake, 44 143, 2000m

ASU
238297S. Kurokawa   711331971-09-18
Japan, Ishikari, Hokkaido, Daisetsu Mts, southern slope of Mt. Akadake, 2000m

ASU
Anaptychia hypoleuca (Muhl.) Vain.
238296S. Kurokawa   722751972-11-20
Japan, Ehime, Nametoko, Kita-Uwa-gun. Shikoku. Former Iyo province., 550m

ASU
238264M. Togashi   1973-10-29
Japan, Honshu, Prov. Musashi, Honshu, Nakatsugawa Gorge, Chichibu-gun, 800m

ASU
238277H. Kashiwadani   138241977-04-11
Japan, Kai, Prov. Kai, Honshu, Mt. Fuji; lakeside of Saiko, 800m

ASU
Cladonia crispata (Ach.) Flotow
238245H. Kashiwadani   141491977-11-09
Japan, Hokkaido, Hokkaido, Mt. Tarumae. Former Iburi province., 600m

ASU
238244H. Kashiwadani   141501977-11-09
Japan, Hokkaido, Hokkaido, Mt. Tarumae. Former Iburi province., 600m

ASU
238275H. Kashiwadani   141511977-11-10
Japan, Hokkaido, Hokkaido, Mt. Tarumae. Former Iburi province., 600m

ASU
238243H. Kashiwadani   140141977-04-11
Japan, Kai, Honshu, Mt. Fuji; lakeside of Saiko, 800m

ASU
Cladonia strepsilis (Ach.) Grognot
238360H. Kashiwadani   132061976-01-01
Japan, Hyogo, Honshu, Umaze, Kato-gun, State prev. listed as Harima, 80m

ASU
238328M. Nuno   1977-11-03
Japan, Gunma, Honshu, Mt. Myogi, historic Kōzuke Province, 850m

ASU
Dirinaria aegialita (Afz.) B. Moore
238352H. Kashiwadani   139011977-06-17
Japan, Bonin Islands, Chichi-jima Island, Mt. Mikazuki, 27.0833333 142.1833333, 210m

ASU
Evernia esorediosa (Müll.Arg.) Du Rietz
238320H. Kashiwadani   99471972-07-22
Japan, Shinano, Honshu, Mt. Yatsugadake, Suwa-gun, 1970m

ASU
Graphis rufula (Trevisan) Mont.
238359H. Kashiwadani   140531977-06-15
Japan, Bonin Islands, Haha-jima Island, Mt. Sekimon, 380m

ASU
238327M. Nuno   1959-08-08
Japan, Shinano, Honshu, Azusayama, Minami-Saku-gun, 1200m

ASU
Lasallia pennsylvanica (Hoffm.) Llano
238358Y. Asahina   1960-08-25
Japan, Musashi, Honshu, Mt. Kinpu, 2400m

ASU
Lasallia pennsylvanica (Hoffm.) Llano
238326K. Yoshida   1974-10-08
Japan, Musashi, Honshu, Mt. Ohyama, Chichibu-gun, 2200m

ASU
238351H. Kashiwadani   140131977-04-12
Japan, Kai, Honshu, Mt. Fuji; Aokigahara-marubi, 1100m

ASU
238350S. Kurokawa   731401973-08-30
Japan, Okinawa, Ryukyu Islands, Izena Island, 26.916269 127.933556, 60m

ASU
238318S. Kurokawa   740021974-03-05
Japan, Bungo, Kyushu, S of Oita City, 33.16112 131.65466, 50m

ASU
238397H. Kashiwadani   140111977-04-12
Japan, Kai, Honshu, Mt. Fuji; Aokigahara-marubi, 1100m

ASU
238365S. Kurokawa   750121975-03-04
Japan, Izu, Honshu, Honryuji Temple, Nirayama, Tagata-gun, 10m

ASU
Phaeographis planiuscula (Mont. & Bosch) Müll. Arg.
238364H. Kashiwadani   139951977-06-24
Japan, Bonin Islands, Chichi-jima Island, Nakayama Pass, 27.06646 142.21729, 80m

ASU
238332H. Kashiwadani   141241977-06-14
Japan, Bonin Islands, Haha-jima Island, Mt. Chibusa, 400m

ASU
238336H. Kashiwadani   141341977-06-16
Japan, Bonin Islands, Haha-jima Island, Miyukihama, 26.6391 142.15931, 5m

ASU
238304H. Kashiwadani   141531977-06-24
Japan, Bonin Islands, Chichi-jima Island, Ohmura, 3m

ASU
238335S. Kurokawa   731151973-08-29
Japan, Okinawa, Ryukyu Islands, Izena Island, 26.91901 127.95055

ASU
238303H. Kashiwadani   137911976-09-10
Japan, Tokyo, Miyake-jima Island; Cape Tsurune. Izu Islands.

ASU
238334M. Togashi   1974-05-22
Japan, Iwate, Honshu, Kotohata, Tohno City. Former Rikuchū province., 400m

ASU
238302S. Kurokawa   720391972-04-22
Japan, Izu, Honshu, Yahatano, Izu Peninsula

ASU
238421H. Kashiwadani   137991976-09-10
Japan, Tokyo, Miyake-jima Island; Ako. Izu Islands., 40m

ASU
238357M. Togashi   1961-08-13
Japan, Kii, Honshu, Mt. Ohdaigahara, 34.1817 136.10743, 1500m

ASU
238196M. Togashi   1968-04-02
Japan, Ibaraki, Honshu, Suda-Shinden, Wakabayashi-mura, Kashima-gun. Former Hitachi province., 20m

ASU
238227S. Kurokawa   722701972-11-19
Japan, Ehime, Shikoku, Mt. Onigajo; Kita-Uwa-gun. Former Iyo province., 1000m

ASU
238197M. Togashi   1972-10-29
Japan, Kai, Honshu, Takamarujiri, Yamanaka-mura, Minami-Tsuru-gun, 950m

ASU
238237M. Togashi   1972-10-29
Japan, Honshu, Prov. Kai, Mt. Fuji; Takamarujiri, Yamanaka-mura, Minami-Tsuru-gun, 950m

ASU
238205H. Kashiwadani   145981978-07-10
Japan, Honshu, Prov. Musashi, Mt. Ryogami, 1550m

ASU
238236H. Kashiwadani   147111978-09-07
Japan, Hokkaidô, Prov. Shiribeshi, Okushiri Island, Mt. Katsuma, 42.19648 139.46251, 340m

ASU
238180H. Kashiwadani   147011978-07-26
Japan, Mie, Honshu, Byobu-iwa, Kohchi-kyo Gorge, Iga Province, 400m

ASU
Cladia aggregata (Sw.) Nyl.
238211H. Kashiwadani   142251978-03-09
Japan, Tokyo, Izu Islands, Kohzu-shima Island; Mt. Tenjo, 520m

ASU
Cladonia capitata (Michx.) Spreng.
238213H. Kashiwadani   141851978-03-08
Japan, Tokyo, Izu Islands, Kohzu-shima Island; Mt. Chichibu, 100m

ASU
Cladonia crispata (Ach.) Flotow
238181K. Yoshida   33291978-07-13
Japan, Akita, Honshu, Arayu Hot Spring, Ogachi-gun. Former Ugo province., 550m

ASU
238212T. Watanabe   6581978-05-20
Japan, Hiroshima, Honshu, Fujikane, Kimita-mura, Futami-gun, 200m

ASU
238294H. Kashiwadani   148041978-09-11
Japan, Hokkaido, Hokkaido, Mt. Tarumae. Former Iburi province., 520m

ASU
238262K. Yoshida   33321978-07-13
Japan, Akita, Honshu, Arayu Hot Spring, Ogachi-gun. Former Ugo province., 550m

ASU
Cladonia scabriuscula (Delise) Nyl.
238295H. Kashiwadani   146911978-07-27
Japan, Kii, Honshu, Yanoko Pass, Owase-city, 800m

ASU
Dirinaria applanata (Fée) D. D. Awasthi
238263H. Kashiwadani   1978-03-26
Japan, Awa, Prov. Awa, Shikoku, Wajiki, Naka-gun, 60m

ASU
Graphis cervina Müll.Arg.
238282H. Kashiwadani   145361978-04-23
Japan, Yamaguchi, Honshu, Dadoko, Tokuyama-city, historic Suo province., 34.05 131.8166667, 400m

ASU
Graphis scripta (L.) Ach.
238250H. Kashiwadani   147121978-09-07
Japan, Hokkaido, Hokkaido, Okushiri Island, Mt. Katsuma. Former Shiribeshi province., 42.18325 139.43968, 340m

ASU
238281H. Kashiwadani   145961978-07-10
Japan, Musashi, Honshu, Mt. Ryogami, 1400m

ASU
238290H. Kashiwadani   143811978-03-28
Japan, Awa, Shikoku, Tai, Hiwasa-cho, Kaifu-gun, 2m

ASU
238285H. Kashiwadani   143261978-03-26
Japan, Awa, Shikoku, Wajiki, Naka-gun, 60m

ASU
238284S. Kurokawa   770151977-08-03
Japan, Bonin Islands, Haha-jima Island, en route between Oki-mura and Cape Minami-zaki, 50m

ASU
238252H. Kashiwadani   145931978-07-10
Japan, Musashi, Honshu, Mt. Ryogami, 1200m

ASU
238251H. Kashiwadani   146281978-08-01
Japan, Kii, Homshu, Kotono-taki Water Fall, Susami-cho, Nishimuro-gun, 250m

ASU
Peltigera pruinosa (Gyeln.) Inumaru
238293H. Kashiwadani   144051978-03-29
Japan, Awa, Shikoku, Kareidani Gorge, Kaifu-gun, 200m

ASU
Pertusaria lactea (L.) Arnold
238261H. Kashiwadani   146121978-07-10
Japan, Musashi, Honshu, Mt. Ryogami, 1700m

ASU
238269H. Kashiwadani   142991978-03-26
Japan, Awa, Shikoku, Mt. Tairyuji, Anan-city, 460m

ASU
Physcia caesia (Hoffm.) Furnr.
238300H. Kashiwadani   76041970-08-06
Japan, Hokkaido, Kushiro, Hokkaido, Sakaki-machi, Akkeshi-gun, 43.11502 145.10948

ASU
Physcia caesia (Hoffm.) Furnr.
238292H. Kashiwadani   81671970-08-18
Japan, Kitami, Hokkaido, Otoshibe, Esashi-gun, 10m

ASU
Pseudobaeomyces insignis (Zahlbr.) M. Sat
238226H. Kashiwadani   146721978-07-27
Japan, Kii, Honshu, Yanoko Pass, Owase-city, 800m


Page 1, records 1-100 of 648


Google Map

Google Maps is a web mapping service provided by Google that features a map that users can pan (by dragging the mouse) and zoom (by using the mouse wheel). Collection points are displayed as colored markers that when clicked on, displays the full information for that collection. When multiple species are queried (separated by semi-colons), different colored markers denote each individual species.

Google Earth (KML)

This creates an KML file that can be opened in the Google Earth mapping application. Note that you must have Google Earth installed on your computer to make use of this option.