Dataset: ASU
Search Criteria: China; excluding cultivated/captive occurrences

12
Page 1, records 1-100 of 104

Arizona State University Lichen Herbarium


ASU
Cladia aggregata (Sw.) Nyl.
576485R. Rosentreter   151922002-10-19
China, Yunnan, Jianchuan, Shi Bao Shan Park, 75 km S of Lijiang, 26.3588889 99.8402778, 2490m

ASU
224953H. Handel-Mazetti   
China, Yunnan, near Yunnanfu

ASU
224954H. Handel-Mazetti   
China, Yunnan, near the city of Wukang

ASU
224955H. Handel-Mazetti   
China, Yunnan, In Si-le valley from the hills down towards the village of Tseku (shaky translation from latin)

ASU
Alectoria sulcata (Lév.) Nyl.
225107J. F. Rock   
China, Yunnan, near Lidjiang, Ndaza Ko woodland, 4000m

ASU
225139J. F. Rock   
China, Yunnan, near Lidjiang, Ndaza Ko woodland, 4000m

ASU
225171J. F. Rock   
China, Yunnan, near Lidjiang, Ndaza Ko woodland, 4000m

ASU
225106J.F. Rock   
China, Yunnan, near Lidjiang, Ndaza Ko woodland, 4000m

ASU
225138J. F. Rock   
China, Yunnan, near Lidjiang, Ndaza Ko woodland, 4000m

ASU
225170J.F. Rock   
China, Yunnan, near Lidjiang, Ndaza Ko woodland, 4000m

ASU
225212J. F. Rock   
China, Yunnan, near Lidjiang, Ndaza Ko woodland, 4000m

ASU
Anaptychia hypoleuca (Muhl.) Vain.
225216J.F. Rock   
China, Yunnan, near Lidjiang, Ndaza Ko woodland, 4000m

ASU
225248J. F. Rock   
China, Yunnan, near Lidjiang, Ndaza Ko woodland, 4000m

ASU
225203H. Handel-Mazzetti   s.n.1917-07-30
China, Yunnan, Near the city of Tsingtschou, near Sandjingtjan

ASU
225275H. Handel-Mazzetti   
China, Yunnan, near Lidjiang

ASU
225243J. F. Rock   
China, Yunnan, near Lidjiang

ASU
Oropogon loxensis (Fée) Th. Fr.
225087H. Handel-Mazzetti   
China, Yunnan, Yülung-schan Mountain, near Lidjiang

ASU
Hypogymnia (Nyl.) Nyl.
225257H. Handel-Mazzetti   
China, Sichuan (Szechwan), Djientschang Valley, above the village Bentukan, 1625m

ASU
Hypogymnia (Nyl.) Nyl.
225221J.F. Rock   
China, Yunnan, near Lidjiang, Ndaza Ko woodland, 4000m

ASU
225245   
China, Yunnan, near Lidjiang, on the Jülungschan

ASU
225161J.F. Rock   
China, Yunnan, near Lidjiang, Ndaza Ko woodland, 4000m

ASU
225193J.F. Rock   
China, Yunnan, near Lidjiang, Ndaza Ko woodland, 4000m

ASU
225262J.F. Rock   
China, Yunnan, near Lidjiang, Ndaza Ko woodland, 4000m

ASU
225268J. Rock   
China, Yunnan, near Lidjiang, Ndaza Ko woodland, 4000m

ASU
225146J. Rock   
China, Sichuan (Szechwan), south-west Sichuan, in the Djago Mountains, 1100m

ASU
500006S.L. Thrower   1978-03-01
China, Hong Kong, New Territories, NW of Pak Kong, 300m

ASU
Parmotrema tinctorum (Delise ex Nyl.) Hale
500351S.L. Thrower   1978-01-01
China, Hong Kong, New Territories, near Sai Wan at Tai Long Bay, 50m

ASU
Acarospora schleicheri (Ach.) A. Massal.
ASUL000812W. Obermayer   29191994-06-27
China, Sichuan (Szechwan), Shalui Shan Mts, 35 km NNE of Batang, SE of Yidun, 30.2666667 99.4666667, 4250m

ASU
ASU0068028W. Obermayer   30201994-07-26
China, Tibet, 170 km SW of Lhasa, 110 km SSW of Nedong (Tsetang)., 28.583333 92.383333, 4700m

ASU
Bryoria divergescens (Nyl.) Brodo & D. Hawksw.
503500W. Obermayer   30211994-07-01
China, Tibet (= Prov. Xizang), Ningjing Shan Mts, 9 km W of Markam (= Gartog), 29.6666667 98.5333333, 4300m

ASU
Lethariella flexuosa (Nyl.) J.C. Wei
504224W. Obermayer   30221994-06-28
China, Sichuan (Szechwan), Shalui Shan Mts, 40 km NNE of Batang, SE of Yidun, 30.2333333 99.5666667, 4800m

ASU
Lethariella sernanderi (Motyka) Obermayer
504193W. Obermayer   34141994-08-26
China, Tibet (= Prov. Xizang), 350 km E of Lhasa, 20 km NE of Nyingchi, 5 km E of the pass, 29.6333333 94.7, 4300m

ASU
Lethariella sinensis J.C. Wei & Y.M. Jiang
504225W. Obermayer   34151994-08-26
China, Tibet (= Prov. Xizang), 350 km E of Lhasa, 20 km NE of Nyingchi, 5 km E of the pass, 29.6333333 94.7, 4300m

ASU
503440W. Obermayer   45041994-07-30
China, Tibet (= Prov. Xizang), Himalaya Range, 190 km SSE of Lhasa, 125 km S of Tsetang (Nedong), 20 km S of Nera Tso (= Ni la Hu), on way to Cona (= Tsona), 28.1166667 91.9166667, 4700m

ASU
503504W. Obermayer   51291994-08-04
China, Tibet (= Prov. Xizang), Himalaya Range, 230 km ESE of Lhasa, Tsangpo Valley, 15 km ESE of the village Xang Xian (=Namshan), 29 93.2166667, 3350m

ASU
Ophioparma handelii (Zahlbr.) Printzen & Rambold
503718W. Obermayer   51351994-08-06
China, Tibet (= Prov. Xizang), Himalaya Range, 230 km ESE of Lhasa, Tsangpo valley, 15 km ESE of the village Xang Xian (=Namshan), canyon of a tributary to the Tsangpo, 28.9333333 93.2166667, 3550m

ASU
503657W. Obermayer   65091994-08-06
China, Tibet (= Prov. Xizang), Himalaya Range, 230 km ESE of Lhasa, Tsangpo valley, 15 km ESE of the village Xang Xian (=Namshan), canyon of a tributary to the Tsangpo, 28.9333333 93.2166667, 3550m

ASU
Heterodermia hypoleuca (Muhl.) Trevisan
503669W. Obermayer   67591994-08-21
China, Tibet (= Prov. Xizang), Nyainqêntanglha Shan, 350 km E of Lhasa, SSW branches of the mountain Gyala Peri, 29.6 94.7333333, 3700m

ASU
Oropogon orientalis (Gyeln.) Essl.
503661W. Obermayer   51341994-08-09
China, Tibet (= Prov. Xizang), Himalaya Range, 275 km ESE of Lhasa, 60 km SW of Mainling, 29.0333333 93.8983333, 3200m

ASU
Pannaria emodii P.M. Jørg.
503585W. Obermayer   71571994-08-30
China, Tibet (= Prov. Xizang), Nyainqêntanglha Shan, 275 km ENE of Lhasa, 70 km E of Gongbo Gyamda, close to the shore of the lake Basum Tso, 30 93.9333333, 3500m

ASU
503577W. Obermayer   67561994-08-21
China, Tibet (= Prov. Xizang), Nyainqêntanglha Shan, 360 km E of Lhasa, near the bend of the river Tsangpo, N-side of Gyala Peri, 6 km S of Dongjug village, 29.9494444 94.8983333, 2600m

ASU
ASUL000856B. Dickoré   K-80--11989-10-24
China, Tibet (= Prov. Xizang), Tibetan Himalaya, Everest E, Kama Chu, W of Sakyetang (Camp Ev3-4), 27.9666667 87.2166667, 4290m

ASU
Allocetraria globulans (Nyl. ex Hue) A. Thell & Randlane
503544W. Obermayer   81372000-08-03
China, Sichuan (Szechwan), Tibetan fringe mountains (=Hengduan Shan), Shaluli Shan, 60 km NE of Batang, 30.3266667 99.5688889, 4760m

ASU
503616B. Dickore   K-80-2a1989-10-24
China, Tibet (= Prov. Xizang), Tibetan Himalaya, Everest E, Kama Chu, W of Sakyetang (Camp Ev3-4), 27.9666667 87.2166667, 4290m

ASU
503548W. Obermayer   78861994-08-20
China, Tibet (= Prov. Xizang), Nyanqêntanglha Shan, 360 km E of Lhasa, near the bend of the river Tsangpo, N-side of Gyala Peri, 9 km S of Dongjug village, 29.9166667 94.8833333, 3350m

ASU
Lobaria retigera (Bory) Trevisan
503773H. Kashiwadani   388891995-07-05
China, Jiang Ci Sang, en route from Li Jia Wu Chang to Shi Hua Jian, 1080m

ASU
Bryoria confusa (D.D. Awasthi) Brodo & D. Hawksw.
505155B. McCune   255682000-09-01
China, Yunnan, Luquan, Jiao Zi Mountains, North of Kunming, 26.1 102.8666667, 4200m

ASU
Bryoria himalayensis (Motyka) Brodo & D. Hawksw.
505159B. McCune   255902000-09-01
China, Yunnan, Luquan, Jiao Zi Mountains, North of Kunming, 26.1 102.8666667, 3700m

ASU
Sulcaria sulcata (Lév.) Bystrek ex Brodo & D. Hawksw.
505202B. McCune   256802000-09-01
China, Yunnan, Luquan, Jiao Zi Mountains, North of Kunming, 26.1 102.8666667, 3100m

ASU
Lobaria retigera (Bory) Trevisan
505022B. McCune   255342000-09-01
China, Yunnan, Luquan, Jiao Zi Mountains, North of Kunming, 26.1 102.8666667, 3750m

ASU
505052B. McCune   255422000-09-01
China, Yunnan, Luquan, Jiao Zia Mountains, North of Kunming, 26.1 102.8666667, 3900m

ASU
Cetrelia nuda (Hue) W.L. Culb. & C.F. Culb.
505276B. McCune   255632000-09-01
China, Yunnan, Luquan, Jiao Mountains, North of Kunming, 26.1 102.8666667, 4200m

ASU
503896H. Kashiwadani   413071995-07-08
China, Jianxi Sang, Yichun Region, Yifeng Co.: Daxiken, Jiulingshan Mts. (Guanshan Nature Reserve), 475m

ASU
503831K.H. Moon   43031999-10-12
China, Sichuan (Szechwan), Pref. Aba, Jiuzhaigou County: the pass from Jiuzhaigou to Pingwu, 3260m

ASU
Cetrariopsis wallichiana (Taylor) Kurok.
503825H. Kashiwadani   424291999-09-22
China, Sichuan (Szechwan), Pref. Liangshan, Mianning Co.: Lingshan Temple, 2380m

ASU
506370R. Moberg   n-78511987-09-22
China, Yunnan, Lijiang, Lijiang Distr, Mt. Yulong Shan, eastern slope at Ganheba (ca. 25 km N of Lijiang), 27.1 100.2333333, 2900m

ASU
Cetrelia braunsiana (Müll. Arg.) W.L. Culb. & C.F. Culb.
507377H. Kashiwadani   423961999-09-22
China, Sichuan (Szechwan), Mianning, Pref. Liangshan, Lingshan Temple, 28.55 102.2833333, 2380m

ASU
Cetrelia chicitae (Culb.) Culb. & C. Culb.
507378K.-H. Moon   51631999-10-12
China, Sichuan (Szechwan), Jiuzhaigou, Pref. Aba, Punan, 32.9666667 104.25, 2470m

ASU
507562K.-H. Moon   50141999-10-08
China, Sichuan (Szechwan), Liuzhaigou, Pref. Aba, ca. 20 km E of Chuanxi Temple, 32.75 103.65, 3300m

ASU
512328R. Moberg   79831987-09-23
China, Yunnan, Lijiang, Lijiang Distr, Mt. Yulong Shan, at Yu Feng Temple (ca. 12 km NW of Lijiang), 26.9666667 100.2, 2600m

ASU
Chaenotheca brunneola (Ach.) Mull Arg.
514210W.R. Buck   239411993-08-26
China, Zhejiang, Hangzhou, Tianmu Mountain Nature Reserve, West Tianmu Mt., 30.25 119.4166667, 700m

ASU
510060W. Obermayer   82822000-07-28
China, Tibet (= Prov. Xizang), SE-Tibetan fringe mountains (=Hengduan Shan), prov. Sichuan, Daxue Shan, 57 km S of Kangding, Gongga Shan, Hailougou glacier and forest park, path from the glacier-viewpoint to the glacier, 29.5669444 101.98, 3210m

ASU
521080Sino-Amer. Exped.   12671980-09-13
China, Hubei, Sennongjia Forest District, Dajiuhu basin, Zhushanyazi pass, 31.5 110.5, 1780m

ASU
514094R. Moberg   81111987-09-25
China, Yunnan, Lijiang, Lijiang Distr, Mt. Yulong Shan, the old Botanical garden (ruins, ca. 20 km NNW of Lijiang), 27.05 100.2166667, 2700m

ASU
Cresponea chloroconia (Tuck.) Egea & Torrente
520076W.R. Buck   238721993-08-26
China, Zhejiang, Hangzhou, Tianmu Mountain Nature Reserve, West Tianmu Mt., 30.25 119.4166667, 700m

ASU
Cladonia ramulosa (With.) J. R. Laundon
520224W.R. Buck   235841993-08-20
China, Liaoning, Kuandian, Bai-shi-la-ji Mountains, Bai-shi-la-ji National Natural Reserve, along trail through Hei-gou (Black Valley) to Hou-shi Peak, 40.85 124.8166667, 800m

ASU
525333C.M. Wetmore   693971991-10-30
China, Beijing, 9.3 km SW of Zoukoudain (Peking Man Site)

ASU
529959B. McCune   256332000-09-01
China, Yunnan, Luquan, Jiao Zi Mountains, North of Kumming, slopes near hotel, 26.1 102.8666667, 3700m

ASU
Nephroma tropicum (Müll.Arg.) Zahlbr.
529847B. McCune   256382000-09-01
China, Yunnan, Luquan, Jiao Zi Mountains, North of Kunming, 26.1 102.8666667, 3700m

ASU
532780W.R. Buck   238361993-08-26
China, Zhejiang, Hangzhou, Tianmu Mountain Nature Reserve, West Tianmu Mt., 30.25 119.4166667, 700m

ASU
534220W.R. Buck   238961993-08-26
China, Zhejiang, Hangzhou, Tianmu Mountain Nature Reserve, West Tianmu Mt., 30.25 119.4166667, 700m

ASU
Myelochroa subaurulenta (Nyl.) Elix & Hale
535114W.R. Buck   236771993-08-20
China, Liaoning, Kuandian, Bai-shi-la-ji Mountains, Bai-shi-la-ji National Natural Reserve, along trail through Hei-gou (Black Valley) to Hou-shi Peak, 40.85 124.8166667, 800m

ASU
Nephroma isidiosum (Nyl.) Gyelnik
537971W.R. Buck   237031993-08-20
China, Liaoning, Kuandian, Bai-shi-la-ji Mountains, Bai-shi-la-ji National Natural Reserve, along trail through Hei-gou (Black Valley) to Hou-shi Peak, 40.85 124.8166667, 800m

ASU
Lecanora muralis (Schreber) Rabenh.
548485C.M. Wetmore   693701991-10-24
China, Beijing, Yianqing Distr., North of the Ming Tombs near Shissanling Sk

ASU
Lecanora muralis (Schreber) Rabenh.
548463C.M. Wetmore   751641994-09-24
China, Beijing, Mi Yun, Gu Bei Kou at northern edge of Beijing (160 km NE of Beijing)

ASU
Lobaria discolor (Bory) Hue
546864W.R. Buck   238521993-08-26
China, Hangzhou, Tianmu mountain nature reserve, west Tianmu Mountain, 30.0041667 119.0069444, 400m

ASU
547597Sino-Amer. Exped.   9171980-09-09
China, Shennongjia Forest District, between Balongtan and Tianchi pass, 31.0083333 110.0083333, 2150m

ASU
547398W.R. Buck   238941993-08-26
China, Zhejiang, Hangzhou, Tianmu Mountain Nature Reserve, West Tianmu Mt., 30.25 119.4166667, 700m

ASU
Parmotrema tinctorum (Delise ex Nyl.) Hale
549257W.R. Buck   238221993-08-26
China, Zhejiang, Hangzhou, Tianmu Mountain Nature Reserve, West Tianmu Mt., 30.25 119.4166667, 700m

ASU
Peltigera polydactylon (Necker) Hoffm.
549430J.F. Rock   1931-11-01
China, Yunnan, eastern slopes of Likiang snowrange, 3555m

ASU
Lobaria retigera (Bory) Trevisan
550298B. Bartholomew   5301980-09-01
China, Shennongjia Forest District, E side of Mengjia river in the vicinity of Honggriwan construction camp, 31.0083333 110.0083333, 1220m

ASU
Lobaria retigera (Bory) Trevisan
550241R. Moberg   78641987-09-22
China, Yunnan, Lijiang, Mt. Yulong Shan, eastern slope at Ganheba (c. 25 km N of Lijiang), 27.0016667 100.0038889, 2900m

ASU
Lobaria spathulata (Inumaru) Yoshim.
550222R. Moberg   32253-a1987-09-24
China, Yunnan, Lijiang, Mt. Tiejia Shan, (km-post 11 from Baihanchang), 26.0155556 100.0027778, 2750m

ASU
Placolecis opaca (Dufour) Hafellner
550495C.M. Wetmore   751941994-09-28
China, Beijing, Huai Rou, At NW edge of Huai Rou Bei (80 km NE of Beijing) on old section of The Great Wall, No bricks except at the watchtowers

ASU
Pertusaria amara (Ach.) Nyl.
552531W.R. Buck   236791993-08-20
China, Liaoning, Kuandian, Bai-shi-la-ji Mountains, Bai-shi-la-ji National Natural Reserve, along trail through Hei-gou (Black Valley) to Hou-shi Peak, 40.85 124.8166667, 800m

ASU
Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.
552569R. Moberg   80541987-09-24
China, Yunnan, Lijiang, Mt. Tiejia Shan, (km-post 11 from Baihanchang), 26.0155556 100.0027778, 2750m

ASU
552720C.M. Wetmore   694441991-11-04
China, Yunnan, Xishuangbanna Dist. Botanical Garden near Menglun

ASU
566081J.F. Rock   1928-06-01
China, Lidjiang, In silvis ad Ndaza Ko, 3250m

ASU
566111B. Bartholomew   664-A1980-09-03
China, Hubei, Shennongjia Forest District, along trail from Qiujiaping towards Laojun Mt, 31.5 110.5, 2000m

ASU
Porpidia albocaerulescens (Wulfen) Hertel & Knoph
564669W.R. Buck   236391993-08-20
China, Liaoning, Kuandian, Bai-shi-la-ji Mountains, Bai-shi-la-ji National Natural Reserve, along trail through Hei-gou (Black Valley) to Hou-shi Peak, 40.85 124.8166667, 800m

ASU
563588K.H. Moon   51621999-10-12
China, Sichuan, Aba, Jiuzhaigou Co, Punan, 32.9666667 104.25, 2470m

ASU
Letrouitia domingensis (Pers.) Hafeller & Bellem.
573569C.M. Wetmore   694561991-11-04
China, Yunnan, Xishuangbanna Dist. Botanical Garden near Menglun

ASU
Squamarina cartilaginea (With.) P. James
576717R. Rosentreter   152992002-10-27
China, Yunnan, Lu Nan, Near Shilin and Stone Forest, 25.7316667 103.3430556, 1909m

ASU
Imshaugia aleurites (Ach.) S. F. Meyer
576552R. Rosentreter   152862002-10-26
China, Yunnan, Chu Xiong, Above the city of Chu Xiong, 24.9991667 101.4347222, 2200m

ASU
576698R. Rosentreter   152072002-10-21
China, Yunnan, Lijiang, Above Yu Fong Temple, lower slopes of Yu Long Shan (Jade Dragon Snow Mountain), 26.9944444 100.1963889, 2750m

ASU
Lobaria parapulmonaria W. Oberm. ined.
563691W. Obermayer   105811994-08-20
China, Tibet (= Prov. Xizang), Nyanqentanglha Shan, 360 km E of Lhasa near the bend of the river Tsangpo, N-side of Gyala Peri, 10 km S of Dongjug village, 29.9 94.8666667, 3700m

ASU
578856K.H. Moon   50131999-10-08
China, Sichuan, Pref. Aba, Songpan County: ca. 20 km E of Chuanxi Temple., 32.75 103.65, 3300m

ASU
B. Bohlin   731931-12-31
China, Prov. Kansu, West China, ...(?) tao-ch'uan (Nanshan), 3000m

ASU
B. Bohlin   40a21931-12-12
China, Prov. Kansu, West China, Wai-chüan-ku a Yeh-ma-ta-chüan, 3000m

ASU
ASU0068186J.F. Rock   
China, Yunnan, Lijiang, in silvis montis Ndaza Ko., 4000m


12
Page 1, records 1-100 of 104


Google Map

Google Maps is a web mapping service provided by Google that features a map that users can pan (by dragging the mouse) and zoom (by using the mouse wheel). Collection points are displayed as colored markers that when clicked on, displays the full information for that collection. When multiple species are queried (separated by semi-colons), different colored markers denote each individual species.

Google Earth (KML)

This creates an KML file that can be opened in the Google Earth mapping application. Note that you must have Google Earth installed on your computer to make use of this option.