Yoshimura, Lich. Japon. Exs.
I. Yoshimura [1 -25]

Duke University Herbarium Lichen Collection
Catalog #: 189509
b8a70e6e-fa34-11e2-a92b-005056000560
Yoshimura, Isao; Iwatsuki, Z. #6904 05 January 1969
Cladonia macilenta Hoffm.
Japan, Kyushu, Miyazaki, Hotokenzaka, Nichinan.