Vezda: Lich. Sel. Exs.
Antonin Vezda [1 – 2500]

Uppsala University Exsiccati
Catalog #: L-004119
I. Pisut s.n. 05 August 1983
Abrothallus parmeliarum (Sommerf.) Arnold
Bulgaria, Blagoevgrad, Melnik