Vezda: Lich. Sel. Exs.
Antonin Vezda [1 – 2500]

Uppsala University Exsiccati
Catalog #: L-004568
V. Vasak s.n. 18 May 1984
Acarospora radicans (Nyl.) Zahlbr.
Kyrgyzstan

Duke University Herbarium Lichen Collection
Catalog #: 336061
1c9d6d6f-4c78-448b-a31a-847803357b9a
Vasák, V. #s.n. 18 May 1984
Acarospora radicans (Nyl.) Zahlbr.
Kyrgyzstan, Osh, Montes Alaiski khrebet, in vicinitate pagi Orozbekova

Shirley C. Tucker Herbarium at Louisiana State University
Catalog #: LSU00189046
Vladimir Vasák #s.n. 18 May 1984
Acarospora radicans (Nyl.) Zahlbr.
Kyrgyzstan