Vezda: Lich. Sel. Exs.
Antonin Vezda [1 – 2500]

Uppsala University Exsiccati
Catalog #: L-024589
A. Vezda s.n. 10 September 1969
Micarea ternaria (Nyl.) Vězda
Slovakia, Presovsk, Carpati, Tatra Magna. In valle 'Velicka dolina'. Supra Grimmias in rupibus graniticis.