Vezda: Lich. Sel. Exs.
Antonin Vezda [1 – 2500]

Uppsala University Exsiccati
Catalog #: L-024017
M.D. Skarlygina s.n. 31 July 1961
Parmelia vagans (Nyl.) Nyl.
Russia