Lojka: Lichenoth. Univ.
Hugo Lojka [1 - 248 (?250)]

Uppsala University Exsiccati
Catalog #: L-203654
von Zwackh s.n. 19 October 1886
Lecania erysibe (Ach.) Mudd
Germany, Baden-Württemberg, Schlierbach prope Heidelberg Germania