Lojka: Lichenoth. Univ.
Hugo Lojka [1 - 248 (?250)]

Uppsala University Exsiccati
Catalog #: L-203641
C. Hegetschweiler s.n.
Vulpicida tubulosus (Schaer.) J.-E.Mattsson & M.J.Lai
France, Pyrenaeis