Lojka: Lichenoth. Univ.
Hugo Lojka [1 - 248 (?250)]

Uppsala University Exsiccati
Catalog #: L-203468
von Zwackh s.n.
Opegrapha lithyrga Ach.
Germany, Baden-Württemberg, Germania prope Heidelberg