Conjunto de Datos: All Collections
Taxa: Melanohalea olivacea (Melanelia olivacea, Parmelia olivacea, Melanelia olivacea f. albopunctata, Melanelia olivacea f. caesiopruinosa, Melanelia olivacea f. olivacea, Parmelia olivacea f. albopunctata, Parmelia olivacea f. caesiopruinosa, Parmelia olivacea f. olivacea, Parmelia olivacea var. abortiv... (mostrar todo)
Criterios de Búsqueda: excluding cultivated/captive occurrences

Página 25, registros 2401-2500 de 3317

Swedish Museum of Natural History, Lichens


S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167541G. Kjellberg   1924-07-20
Sweden, Lycksele lappmark, Tärna, Lycks. Lpm: Umfors, 65 15

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167542A. H. Magnusson   78991924-07-06
Sweden, Lycksele lappmark, Stensele, Lycksele Lappmark, par. Stensele, Sandvik On Betula, 350 m., 65 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167543Thorsten Arwidsson   1935-10-03
Sweden, Pite lappmark, Arjeplog, Pite lappmark: Vuoggatjålmejaure, österut, 66 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167544Hjalmar Möller   1918-07-10
Sweden, Pite lappmark, Arjeplog, Suecicia Pite lappmark, Arjrpluog, Jäkkvik, 66 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167545Thorsten Arwidsson   1935-10-03
Sweden, Pite lappmark, Arjeplog, Pite lappmark: Vuoggatjålmejaure, fjällstugan, 66 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167546Carl Stenholm   1926-00-00
Sweden, Pite lappmark, Arvidsjaur, Piteå Lappmark, Arvidsjaur, Avaviken, 65 19

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167547Hjalmar Möller   1918-07-04
Sweden, Pite lappmark, Arjeplog, Suecicia Pite lappmark, Arjepluog, Vuomets c. 500 m., 66 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167548Hjalmar Möller   1918-07-28
Sweden, Pite lappmark, Arjeplog, Suecicia Pite lappmark, Arjepluog, Merkenes M. s. m. 550., 66 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167549Thorsten Arwidsson   1938-07-19
Sweden, Pite lappmark, Arjeplog, Suecia: Pite lappmark: Peskehaureområdet, vid lappväsendets Peskehaurestuga, 590 m.s.m., 66 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167550Thorsten Arwidsson   1935-10-03
Sweden, Pite lappmark, Arjeplog, Pite lappmark: Vuoggatjålmejaure, fjällstugan, 66 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167551Birger Nilson Kajanus   1903-07-00
Sweden, Lule lappmark, Jokkmokk, Sarektrakten, 66 19

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167552J. Ångström   1856-00-00
Sweden, Lule lappmark, Jokkmokk, Lule Lpmrk : Quickjock, 66 19

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167553Ragnar Ohlsén   1937-06-29
Sweden, Lule lappmark, Jokkmokk, Lule Lappmark. Kvikkjokk., 66 19

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167554Sten Ahlner   1937-09-22
Sweden, Lule lappmark, Gällivare, Lule Lappmark: Gällivare sn, Leipitunturi, gran på platån., 67 20

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167555T. E. Hasselrot   1929-07-15
Sweden, Lule lappmark, Gällivare, Sverige, Lule lappm, Gällivare. Tall i närh. av kyrkog., 67 20

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167556Göran Thor   41981984-08-13
Sweden, Lule lappmark, Gällivare, Sweden, Lule lappmark, Gällivare parish, the experimental forest of Ätnarova c 16 km SW Gällivare. NE side of the mountain Ätnaråvve. On Salix caprea twigs in open Picea abies forest. Alt. c 525 m., 67 20

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167557Ragnar Ohlsén   1927-07-00
Sweden, Torne lappmark, Jukkasjärvi, Torne Lappmark. Jukkasjärvi sn. Abiskodalen, 67 20

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167558N. Sylvén   1903-06-27
Sweden, Torne lappmark, Jukkasjärvi, T. Lpm. Vassijaure, 67 20

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167559Hjalmar Möller   1902-08-16
Sweden, Torne lappmark, Jukkasjärvi, Torne Lappmark. Vassitjokko., 67 20

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167560Rolf Santesson   1936-09-18
Sweden, Torne lappmark, Jukkasjärvi, Torne Lappmark: Jukkasjärvi s:n, Abisko, naturvetenskapliga stationen, långa snöbasen (I+) II (på fallen björkstam, under snö-gränsen.), 67 20

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167561A. Zander   1927-07-15
Sweden, Torne lappmark, Jukkasjärvi, Lapponia tornensis: in reg. lacus Torneträsk, Paddos, 67 20

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167562Emil Haglund   1903-06-28
Sweden, Torne lappmark, Jukkasjärvi, Torne Lpm.. Kiruna, 67 20

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167563Rolf Santesson   1936-07-01
Sweden, Torne lappmark, Jukkasjärvi, Torne Lappmark: Jukkasjärvi s:n, Nuoljas SO-sida, reg. subalp., 67 20

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167564Rolf Santesson   1936-07-25
Sweden, Torne lappmark, Jukkasjärvi, Torne Lappmark: Jukkasjärvi s:n, Torne träsks strand vid Jebrenjokk, på stenblock i björkskogen 350 m. ö. h., 67 20

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167565A. Zander   1927-07-17
Sweden, Torne lappmark, Jukkasjärvi, Lapponia tornensis: in reg. lacus Torneträsk, Pesisvare, 67 20

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167566Carl G. Alm   62371921-08-01
Sweden, Torne lappmark, Jukkasjärvi, Torne Lappmark, par. Jukkasjärvi. Abisko Njakajaure, 67 20

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167567Rolf Santesson   1936-06-25
Sweden, Torne lappmark, Jukkasjärvi, Torne Lappmark: Jukkasjärvi s:n, vid Nissonjokks inlopp i Abiskojokk, c:a 400 m. ö. h., 67 20

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167568A. H. Magnusson   57641921-07-15
Sweden, Torne lappmark, Jukkasjärvi, Torne Lappmark, near Torne träsk. Jebrinjokk On Betula, 400 m., 67 20

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167569Erik P. Vrang   1919-07-00
Sweden, Torne lappmark, Jukkasjärvi, Lapp. Torn.; par. Jukkasjärvi, Abiskojokk, canjon infer., 67 20

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167570Erik P. Vrang   1927-07-00
Sweden, Torne lappmark, Jukkasjärvi, Lapp. Torn.; par. Jukkasjärvi, Abisko., 67 20

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167571Erik P. Vrang   1919-07-00
Sweden, Torne lappmark, Jukkasjärvi, Lapp. Torn.; par. Jukkasjärvi, lac. Torneträsk, ins. Jebrinsuolo., 67 20

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167572Erik P. Vrang   111919-07-00
Sweden, Torne lappmark, Jukkasjärvi, Lapp. Torn.; par. Jukkasjärvi, Abiskojokk, canjon infer., 67 20

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167573Erik P. Vrang   111919-07-00
Sweden, Torne lappmark, Jukkasjärvi, Lapp. Torn.; par. Jukkasjärvi, Abisko, Marmorbrottet., 67 20

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167574Erik P. Vrang   111919-07-15
Sweden, Torne lappmark, Jukkasjärvi, Torne Lappmark: Jukkasjärvi, Abiskojokk., 67 20

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167575Rolf Santesson   305671981-09-03
Sweden, Torne lappmark, Jukkasjärvi, Torne Lappmark: Torne Träsk area, Abisko, NE of Abisko Naturvetenskapliga Station, near the shore of the lake. Alt. c. 350 m, 67 20

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167576Erik P. Vrang   1919-07-00
Sweden, Torne lappmark, Jukkasjärvi, Lapp. Torn.; par. Jukkasjärvi, Abiskojokk, canjon infer., 67 20

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167577   
Sweden

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167578   
Sweden

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167579   
Sweden

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167580   
Sweden

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167581   
Sweden

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167582   
Sweden

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167583   
Sweden

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167584B. Lynge   1914-08-24
Norway, Troms, Ibestad, Tromsø amt : Ibbestad

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167585B. Lynge   1911-06-04
Norway, Troms, Målselv, Norveg. arctica : Prov. Tromsø amt, prope templum parochica Maalselven.

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167586Sten Ahlner   1937-05-21
Norway, Oppland, Ringebu, Opland: Ringebu dh, Nårkampen, enstaka granbuskage, 1000 m.

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167587B. Lynge   1911-04-29
Norway, Troms, Tromsø, Tromsø

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167588B. Lynge   1910-06-16
Norway, Troms, Lenvik, Tromsø amt : Gibostad

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167589Magnus Östman   1912-07-14
Norway, Sør-Trøndelag, Røros, Norge. Sör Tröndelag, Kurraasen.

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167590J. M. Norman   
Norway, In Steg... ad La...h...la

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167591Magnus E. Fries   1968-08-08
Norway, Sør-Trøndelag, Oppdal, Norge: S. Tröndelag, Kongsvoll, regio subalpina.

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167592Erik P. Vrang   1934-07-00
Norway, Sør-Trøndelag, Oppdal, In alp. Dovrens.; Kongsvoll, 900-1,000 m. s. m.

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167593Gunnar Nilsson (Degelius)   1926-07-27
Norway, Nordland, Vefsn, Nordland. Helgeland, Mosjöen

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167594B. Lynge   1910-05-00
Norway, Troms, Tromsø, Norge : Tromsö amt, Vikran.

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167595B. Lynge   1910-05-24
Norway, Troms, Tromsø, Tromsö amt : Indset.

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167596Magnus Östman   1912-07-14
Norway, Sør-Trøndelag, Røros, Norge. Sör Tröndelag, Kurraasen

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167597T. E. Hasselrot   1929-08-22
Norway, Troms, Lyngen, Norge, Troms fylke, Lyngen : Naimakka.

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167598J. E. Zetterstedt   1321868-07-18
Norway, Finnmark, Alta, Norge, Finmarken, Alten, på träd vid foten af Skaadavara.

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167599Magnus E. Fries   1985-07-06
Norway, Troms, Skjervøy, Norge: Troms, Skjervøy, norra delen

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167600J. E. Zetterstedt   1331868-08-15
Norway, Troms, Tromsø, Tromsöe, vid foten af Flöjfjellet.

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167601J. E. Zetterstedt   1561870-06-26
Norway, Oppland, Dovre, Dovre, Toftemoen

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167602B. Lynge   1911-05-22
Norway, Troms, Tromsø, Tromsøen

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167603B. Lynge   1909-08-00
Norway, Oppland, Lom, Lom (Fossæter - Kjæstad)

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167604J. M. Norman   
Norway, Troms, Tromsø, Ad insulam Tromsø

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167605Magnus Östman   1912-07-13
Norway, Sør-Trøndelag, Trondheim, Norge: S. Tröndelag, Trondhjem på hägg vid Ilabäck.

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167606T. E. Hasselrot   1929-08-22
Norway, Troms, Lyngen, Norge, Troms fylke, Lyngen Kitdalen, Naimakka

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167607Pekka Brofeldt   1908-06-30
Finland, Etelä-Savo, Kerimäki, Sa. Kerimäki

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167608Erkki Hakulinen   1946-08-16
Finland, Pohjois-Häme, Jyväskylä, Tavastia borealis: Jyväskylä, Saannivuori.

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167609Arvo Koskinen   1948-07-19
Finland, Pohjois-Häme, Saarijärvi, Tavastia borealis: Saarijärvi, Saarikylä, Pappilansaari.

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167610Artturi Railonsala   1956-10-05
Finland, Kainuu, Ristijärvi, Ostrobottnia kajanensis: Ristijärvi, Mustavaara, Laitala.

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167611Artturi Railonsala   1956-10-18
Finland, Kainuu, Kuhmo, Ostrobottnia kajanensis: Kuhmo, Koskenmäki.

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167612Leena S. Räsänen   1958-06-02
Finland, Keski-Pohjanmaa, Vihanti, Ostrobottnia media: Vihanti. Ad corticem Betulæ prope templum.

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167613Lars Fagerström   1948-06-06
Finland, Uusimaa, Helsinki, Nylandia: Helsinki, Malmi, Tattarinharju.

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167614Rainar Hakulinen   1955-08-15
Finland, Pohjois-Häme, Laukaa, Tavastia borealis: Laukaa, Nurmijärvi.

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167615Toivo Räsänen   1957-07-02
Finland, Sompion Lappi, Savukoski, Lapponia kemensis: Savukoski, Nuorttijoki, Saukkokoski. Ad corticem Betulae prope flumen Nuorttijoki.

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167616Toivo Räsänen   1958-06-22
Finland, Etelä-Savo, Hirvensalmi, Savonia australis: Hirvensalmi, Kilkinkylä, Kilkinsaari, insula Torppasaari.

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167617A. L. Backman   1909-07-27
Finland, Etelä-Häme, Lammi, Tavastia australis: Lammi, Evo, Institutum forestale.

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167618Matti Sovinen   1946-04-23
Finland, Pohjois-Savo, Kuopio, Savonia borealis: Kuopio, Puijonrinne.

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167619A. S. Leppälä   1946-10-24
Finland, Etelä-Pohjanmaa, Alavus, Ostrobottnia australis: Alavus, Niinimaa, Patama.

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167620Veli Räsänen   1946-08-13
Finland, Perä-Pohjanmaa, Simo, Ostrobottnia borealis: Simo, insula Vatunki prope Montaja.

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167621Artturi Railonsala   1946-07-07
Finland, Etelä-Pohjanmaa, Kristiinankaupunki, Ostrobottnia australis: Lappfjärd, Perus. Ad ramos Betulae prope domum Helenii.

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167622Sten Ahlner   1937-09-08
Finland, Pohjois-Karjala, Ilomantsi, Karelia borealis: Ilomantsi, Patrikka

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167623Sten Ahlner   1939-09-09
Finland, Pohjois-Karjala, Ilomantsi, Karelia borealis: Ilomantsi, Juhanala

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167624Veli Räsänen   1931-06-25
Russian federation, Murmanskaya oblast, Lt. Petsamo, Salmijärvi Aoponvaara

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167625Sten Ahlner   1939-09-01
Russian federation, Karelia, Karelia ladogensis: Impilahti, Kitelä, nära Ukonlampi, berg N om landsvägen

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167626M. Steiner   1958-08-00
Austria, Tirol, Österreich: Tirol, Stubaier Alpen, Flutschboden bei Steinach, ca. 1250 m

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167627F. Krawiec   1934-04-26
Poland, Wielkopolskie, Gleboczek, pow. Oborniki.

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167628A. I. Rajllo   1925-00-00
Russian federation, Leningradskaya oblast, Rossia septentr. - occidentalis, gub. Leningrad (ante Petrograd) prope p. Kozlovka non procul Ssablino

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167629A. Osw. Kihlman   1801887-05-01
Russian federation, Murmanskaya oblast, Lapponia tulomensis, Kola

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167630C. F. E. Erichsen   1930-08-29
Germany, Niedersachsen, Hannover : Krs. Lüneburg, an Pirus aucuparia bei Eyendorf.

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167631Göran Thor   7891b1989-06-11
Estonia, Läänemaa, Haapsalu District, c. 3 km SSE Virtsu, at the ornithological field station at Puhtu. 58°34’N 23°33’E

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167632Z. Tobolewski   1953-12-13
Poland, Pomorskie, Pomorze, Mieroszyno (pow. morski). Na korze brzóz na skraju lasku w pld. czesci torfowiska Bielawskie Bloto. Ad corticem Betularum in parte australi sphagneti Bielawskie Bloto.

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167633P. N. Nikolsky   1926-00-00
Russian federation, Leningradskaya oblast, Rossia septr - occid. Gub. Leningrad, prope p. Sablino

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167634H. Sandstede   1891-00-00
Germany, Birkenzweige in Ischlinger ...inb Heide

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167635Arnold   
Germany, Mü...

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167636H. Sandstede   1891-00-00
Germany, Birke b. Wal...rode ... Heide

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167637A. Gattinger   1846-00-00
Germany, Bayern, An Birken bei München.

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167638K. Starcs   15881945-01-15
Germany, Thüringen, Thüringen, Kr. Gotha : Georgenthal, Allee am Wege nach Schoenau v. d. Wald.

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167639Auerswald   
Germany, Sachsen, Leipzig

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167640Ernst Almquist   1879-09-02
Japan, Japan : Itchigome


Página 25, registros 2401-2500 de 3317


Google Map

Google Maps es un servicio de mapeo web proporcionado por Google que presenta un mapa que los usuarios pueden mover (sosteniendo el botón del ratón) y acercar y alejar (usando la rueda del ratón). Los puntos de colecciones son mostrados como marcadores coloreados que muestran la información completa de la colección cuando se hace click en ellos. Cuando se consultan varias especies (separadas por punto y coma), marcadores coloreados diferentes denotan cada especie individual.

Google Earth (KML)

Esto crea un archivo KML que puede abrirse en la aplicación de mapeo Google Earth. Note que se debe de tener instalado Google Earth en su computadora para hacer uso de esta opción.