Conjunto de Datos: All Collections
Taxa: Melanohalea olivacea (Melanelia olivacea, Parmelia olivacea, Melanelia olivacea f. albopunctata, Melanelia olivacea f. caesiopruinosa, Melanelia olivacea f. olivacea, Parmelia olivacea f. albopunctata, Parmelia olivacea f. caesiopruinosa, Parmelia olivacea f. olivacea, Parmelia olivacea var. abortiv... (mostrar todo)
Criterios de Búsqueda: excluding cultivated/captive occurrences

Página 23, registros 2201-2300 de 3326

Swedish Museum of Natural History, Lichens


S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167332Philip Johansson   1942-06-24
Sweden, Södermanland, Södertälje, Södermanland. Södertälje Näset (Näsudden), 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167333Philip Johansson   1942-10-18
Sweden, Södermanland, Södermanland. - Ytter-Enhörna; Eriksberg, berget SV gården

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167334Philip Johansson   1944-07-25
Sweden, Södermanland, Södertälje, Södermanland. Södertälje; Ström, bergspartiet vid Nyköpingsvägen, 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167335Philip Johansson   1946-12-08
Sweden, Södermanland, Södertälje, Södermanland. Södertälje; östområdet, tegeläng, N Wedaverken, 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167336Philip Johansson   1947-09-13
Sweden, Södermanland, Södertälje, Södermanland. Södertälje Erikshällsområdet, 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167337Philip Johansson   1942-07-29
Sweden, Södermanland, Tveta, Södermanland. Tveta; Bränninge, Nyhage nära Pershagen. -, 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167338Philip Johansson   1942-09-22
Sweden, Södermanland, Södertälje, Södermanland Södertälje; Tältet, lövträdsallén, 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167339Philip Johansson   1941-07-28
Sweden, Södermanland, Östertälje, Södermanland; Östertälje Hall, 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167340Philip Johansson   1942-10-01
Sweden, Södermanland, Västertälje, Södermanland. - Västertälje; Ängsbacken Skogsdunge vid vägen till Måsnaryd, 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167341Philip Johansson   1942-05-23
Sweden, Södermanland, Västertälje, Södermanland. - Västertälje. På björk vid Måsnaren, 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167342Philip Johansson   1941-09-11
Sweden, Södermanland, Västertälje, Södermanland; Västertälje Lina. -, 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167343Philip Johansson   1942-10-03
Sweden, Södermanland, Västertälje, Södermanland. - Västertälje; Kiholm, 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167344Philip Johansson   1949-09-23
Sweden, Södermanland, Södertälje, Södermanland. - Södertälje Stockholmsberget; Flygfyren, 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167345Philip Johansson   1941-08-17
Sweden, Södermanland, Södertälje, Södermanland; Södertälje Näsudden, Semestergården, 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167346Philip Johansson   1945-00-00
Sweden, Södermanland, Södertälje, Södermanland. - Södertälje; Saltskog Skogs- och bergspartiet S banvaktstugan vid avtagsvägen till Kamratstugan, 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167347Philip Johansson   1944-06-26
Sweden, Södermanland, Ytterjärna, Södermanland - Ytter-Järna Torpet Oxhuvud under Brandalsund På alar i kärr vid Glibotorpvägen, 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167348Philip Johansson   1946-06-12
Sweden, Södermanland, Västertälje, Södermanland. Västertälje Djupdal, 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167349Philip Johansson   1944-06-14
Sweden, Södermanland, Västertälje, Södermanland. - Västertälje; Hanstavik Slånsnår i sydsluttning vid Turingevägen 200 m. ”K” i Markhem., 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167350Philip Johansson   1944-06-09
Sweden, Södermanland, Västertälje, Södermanland. Västertälje; Lina, Linanäs. -, 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167351Philip Johansson   1942-10-01
Sweden, Södermanland, Västertälje, Södermanland. - Västertälje; vägen till Ängsbacken. -, 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167352Philip Johansson   1941-08-22
Sweden, Södermanland, Södertälje, Södermanland; Södertälje Näsudden (Tomt n:r 12), 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167353Philip Johansson   1942-06-25
Sweden, Södermanland, Södertälje, Södermanland. - Södertälje; Björkudden, 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167354Philip Johansson   1941-06-05
Sweden, Södermanland, Södertälje, Södermanland; Södertälje Näsudden., 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167355Philip Johansson   1946-06-15
Sweden, Södermanland, Södertälje, Södermanland. Södertälje Stockholmsvägen, nära Salemsgränsen På al i ett kärr vid vägen, 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167356Philip Johansson   1942-10-03
Sweden, Södermanland, Västertälje, Södermanland. - Västertälje. - Skogen mellan Kiholm och Salemsgränsen, 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167357Philip Johansson   1941-09-00
Sweden, Södermanland, Västertälje, Västertälje; Stövelberget vid Måsnaren, 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167358Philip Johansson   1941-06-24
Sweden, Södermanland, Södertälje, Södermanland. Södertälje; Ström Alar vid Industrikanalen, 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167359G. E. Rietz   1911-01-20
Sweden, Uppland, Bromma, Sthm, Bromma sn, Traneberg, 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167360Jonas Lundberg   1912-08-00
Sweden, Uppland, Gamla Uppsala, Upland : Gamla Upsala, 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167361Olof Dagberg   1948-09-26
Sweden, Uppland, Ekerö, Ekerö, Uppland, 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167362G. O. Malme   1909-08-00
Sweden, Uppland, Boo, Stockh. : Värmdön, pr. Myrsjön., 59 18

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167363G. O. Malme   1909-00-00
Sweden, Uppland, Boo, Uppl. : Bo, Lövberga., 59 18

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167364Arne Anderberg   40291988-08-00
Sweden, Uppland, Fasterna, Uppland Fasterna sn, Granby, Grindstugan (RUBIN 11I 6i 2603), 59 18

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167365A. Hülphers   1910-11-18
Sweden, Uppland, Solna, Sthlm, Öfverjärfva, 59 18

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167366A. Hülphers   1911-07-21
Sweden, Uppland, Ljusterö, Stockholm Ljusterö skn Särsö., 59 18

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167367G. O. Malme   1908-06-07
Sweden, Uppland, Boo, Stockh.: Värmdön, Nygärdet., 59 18

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167368G. O. Malme   1909-08-11
Sweden, Uppland, Boo, Stockh.: Värmdön, Löfberga., 59 18

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167369G. O. Malme   1908-08-10
Sweden, Uppland, Boo, Stockh.: Värmdön, Löfberga., 59 18

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167370Tycho Vestergren   1911-04-18
Sweden, Uppland, Täby, Rosl. Täby, 59 18

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167371Florian Behm   1862-05-00
Sweden, Uppland, Uppsala, Upsala i parken., 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167372Magnus E. Fries   1963-06-28
Sweden, Uppland, Rådmansö, Uppland : Rådmansö sn, Norrpada Storskär, 59 18

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167373Anders Tehler & Ingvar Lindsjö   4331974-08-04
Sweden, Uppland, Länna, Uppland: Länna sn, Svartnö, norr Söderfladen på torr askgren. 11 J 4 e 02 28 (enl. Rikets gradnät), 59 18

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167374T. Hedlund   1903-09-27
Sweden, Uppland, Upsala : Lassby-backar

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167375Arne Anderberg   17341983-04-23
Sweden, Uppland, Fasterna, Upsala; Fasterna parish, Between Freden and Fredslund., 59 18

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167376Philip Johansson   1947-05-24
Sweden, Uppland, Adelsö, Uppland. Adelsö socken Ön Midsommar i Mälaren På al vid gamla lastbryggan, 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167377Philip Johansson   1947-05-24
Sweden, Uppland, Adelsö, Uppland Adelsö socken Ön Midsommar i Mälaren På al vid gamla lastbryggan, 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167378T. Hedlund   1886-09-00
Sweden, Uppland, Uppsala, Suecia : Upsala., 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167379Carl Larsson   1932-03-23
Sweden, Uppland, Vaksala, Upland Vaksala, Upsala, 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167380T. E. Hasselrot   1955-10-23
Sweden, Uppland, Össeby-Garn, Uppland : Össebygarns sn, Sjöhamraberget, asp nära triangelpunkten., 59 18

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167381G. E. Du Rietz   1956-09-00
Sweden, Uppland, Sollentuna, Upl. Sollentuna : Tureberg, Edsviksvägen, SO om Turebergs järnv. station, 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167382A. Hülphers   1910-08-15
Sweden, Uppland, Ljusterö, Upl. Ljusterö skn Särsö., 59 18

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167383G. Lundqvist   1911-07-16
Sweden, Uppland, Blidö, Upl: Blidö sn, Blidö, 59 18

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167384S. E. Henschen   1863-01-17
Sweden, Uppland, Uppsala, Upsala : Kungsparksvägen, 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167385T. E. Hasselrot   1950-06-27
Sweden, Uppland, Blidö, Uppland: Blidö s:n, St. Ängskär, 59 18

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167386R. Rydberg   1945-11-20
Sweden, Uppland, Djurö, Uppland: Djurö s:n, Runmarö, på norra sidan Vitträsk, stora kalkhällsområdet., 59 18

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167387Rolf Santesson   1942-06-14
Sweden, Uppland, Sollentuna, Uppland: Sollentuna s:n, Rotebro, 59 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167388Magnus E. Fries   1955-07-09
Sweden, Dalarna, Gagnef, Sverige : Dalarna, Gagnef sn, Mockfjärd, Säl, 60 15

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167389Magnus E. Fries   1962-02-24
Sweden, Dalarna, Gagnef, Dalarna : Gagnef sn, Mockfjärd, Säl, 60 15

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167390Magnus E. Fries   1933-12-30
Sweden, Dalarna, Gagnef, Dalarne, Mockfjärd s:n, Sähl., 60 15

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167391H.-E. Johansson   1896-00-00
Sweden, Dalarna, Bjursås, Dal. Bjursås prästgård, 60 15

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167392T. E. Hasselrot   1930-07-29
Sweden, Dalarna, Transtrand, Dalarne : Transtrand s:n, Millarssätern, 61 13

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167393Otto Vesterlund   1929-10-00
Sweden, Dalarna, Älvdalen, Dal.: Älfdalen., 61 14

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167394G. O. Malme   1932-07-14
Sweden, Dalarna, Orsa, Dalarne : Hamra, Fågelsjö., 61 14

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167395Conrad Indebetou   1879-00-00
Sweden, Dalarna, Avesta, Avesta, 60 16

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167396G. O. Malme   1932-07-13
Sweden, Dalarna, Orsa, Hamra nationalpark (Dalecarliae), 61 14

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167397G. O. Malme   1932-07-15
Sweden, Dalarna, Orsa, Dalarne : Hamra, Fågelsjö., 61 14

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167398T. E. Hasselrot   1934-09-29
Sweden, Dalarna, Äppelbo, Dalarne: Äppelbo sn, Storkyan fäb, rönn å vallen., 60 14

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167399T. E. Hasselrot   1939-07-08
Sweden, Dalarna, Idre, Dalarne: Idre s:n, strax S om Storbo, landsvägsbron mell. Storbosjöarna, 61 12

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167400Sten Ahlner   1930-12-26
Sweden, Gästrikland, Valbo, Gestrikland: Valbo, Sälgsjön, 60 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167401Sten Ahlner   1932-05-16
Sweden, Gästrikland, Valbo, Gestrikland: Valbo, Forsbacka, Yttertorp, 60 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167402Sten Ahlner   1926-12-19
Sweden, Gästrikland, Gävle, Gestrikland: Gefle, Bobergs fabrik, 60 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167403Sten Ahlner   1933-04-12
Sweden, Gästrikland, Ovansjö, Gestrikland: Ovansjö, vid Gårdsjön, 60 16

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167404Sten Ahlner   1935-06-20
Sweden, Gästrikland, Hedesunda, Gestrikland: Hedesunda, Ön, 60 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167405Sten Ahlner   1922-06-26
Sweden, Gästrikland, Hille, Gestrikland: Hille, Iggön, 60 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167406Sten Ahlner   1934-01-04
Sweden, Gästrikland, Valbo, Gestrikland: Valbo, Orarne, 60 17

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167407Magnus Östman   1903-05-20
Sweden, Hälsingland, Ängersjö, Hälsingland. paroec. Ängersjö: Ängersjö, 61 14

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167408Olof Rasmark   1950-02-13
Sweden, Hälsingland, Voxna, Hälsingland. Voxna sn. Vitaspen., 61 15

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167409Olof Rasmark   1935-07-15
Sweden, Hälsingland, Voxna, Hälsingland: Voxna sn, Finnstuga., 61 15

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167410Magnus Östman   1902-04-13
Sweden, Hälsingland, Ängersjö, Hälsingland. paroec. Ängersjö: Hallbacken., 61 14

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167411Magnus Östman   1900-12-16
Sweden, Hälsingland, Ängersjö, Hälsingland. paroec. Ängersjö:Orrnäset, 61 14

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167412Olof Rasmark   1950-06-30
Sweden, Hälsingland, Voxna, Hälsingland. Voxna sn, norra stranden av Vitaspen, 61 15

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167413Olof Rasmark   1950-00-00
Sweden, Hälsingland, Voxna, Hälsingland. Voxna sn, em, Vitaspen och Gläntingsberget, 61 15

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167414Olof Rasmark   1950-00-00
Sweden, Hälsingland, Voxna, Hälsingland: Voxna sn, mellan Vitaspen o. Gläntingsberget, 61 15

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167415Magnus Östman   1899-04-04
Sweden, Hälsingland, Ängersjö, Hälsingland. paroec. Ängersjö: Ängersjö, 61 14

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167416Magnus Östman   1901-11-27
Sweden, Hälsingland, Ängersjö, Hälsingland. paroec. Ängersjö: Aspåstäkt., 61 14

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167417Olof Rasmark   1950-05-21
Sweden, Hälsingland, Voxna, Hälsingland. Voxna sn, Boaberget, 61 15

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167418Magnus Östman   1903-06-20
Sweden, Hälsingland, Färila, Hälsingland. paroec. Kårböle: Kårböle., 61 15

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167419Magnus Östman   1902-06-11
Sweden, Hälsingland, Ängersjö, Hälsingland. paroec. Ängersjö: Orrnäshögen, 61 14

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167420Olof Rasmark   1950-06-30
Sweden, Hälsingland, Voxna, Hälsingland. Voxna sn, norra stranden av Vitaspen, 61 15

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167421Magnus Östman   1896-09-13
Sweden, Hälsingland, Ängersjö, Hälsingland. paroec. Ängersjö: Vänsjö, 61 14

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167422Olof Rasmark   1956-03-15
Sweden, Hälsingland, Voxna, Hälsingland: Voxna sn, Färbesboberget, 61 15

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167423Magnus Östman   1903-05-16
Sweden, Hälsingland, Ängersjö, Hälsingland. paroec. Ängersjö: Vestiåsen., 61 14

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167424N. Nilsson   1912-08-24
Sweden, Härjedalen, Lillhärdal, Härjedalen. paroec. Lillhärdal: Lillhärdal, 61 14

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167425Magnus Östman   1913-06-04
Sweden, Härjedalen, Tännäs, Hrjd. Ljusnedal, 62 12

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167426Magnus Östman   1902-03-27
Sweden, Härjedalen, Älvros, Härjedalen. paroec. Älvros: Älvros., 62 14

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167427Magnus Östman   1913-05-26
Sweden, Härjedalen, Tännäs, Härjedalen. paroec. Tännäs: Ljusnedal, Gråstötarne., 62 12

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167428Erik P. Vrang   
Sweden, Härjedalen, Tännäs, Suecia : Härjaedalen, Fjällnäs, 62 12

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167429Sten Ahlner   1932-08-04
Sweden, Härjedalen, Tännäs, Härjedalen, Tännäs, Tänndalen,mellan Storvallen och Östersjön, 62 12

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167430Rolf Santesson   243731973-06-27
Sweden, Härjedalen, Tännäs, Suecia. Härjedalen. Tännäs Paroecia, Ramundberget, alt. 700 m s. m., 62 12

S
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
F167431Erik P. Vrang   1926-07-19
Sweden, Härjedalen, Tännäs, Härjedalen, Fjällnäs., 62 12


Página 23, registros 2201-2300 de 3326


Google Map

Google Maps es un servicio de mapeo web proporcionado por Google que presenta un mapa que los usuarios pueden mover (sosteniendo el botón del ratón) y acercar y alejar (usando la rueda del ratón). Los puntos de colecciones son mostrados como marcadores coloreados que muestran la información completa de la colección cuando se hace click en ellos. Cuando se consultan varias especies (separadas por punto y coma), marcadores coloreados diferentes denotan cada especie individual.

Google Earth (KML)

Esto crea un archivo KML que puede abrirse en la aplicación de mapeo Google Earth. Note que se debe de tener instalado Google Earth en su computadora para hacer uso de esta opción.