Conjunto de Datos: BG
Taxa: Graphis
Criterios de Búsqueda: excluding cultivated/captive occurrences

Página 1, registros 1-100 de 398

University Museum of Bergen


BG
Graphis scripta (L.) Ach.
21070T. Tønsberg   32661978-08-02
Norway, Agder, Froland, N of Seljestølvatnet, along the brook, 58.5444 8.7251, 100m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
21071T. Tønsberg   32691978-08-02
Norway, Agder, Froland, N of Seljestølvatnet, along the brook, 58.5444 8.7251, 100m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
21072T. Tønsberg   32751978-08-02
Norway, Agder, Froland, N of Seljestølvatnet, along the brook, 58.5444 8.7251, 100m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
21067T. Tønsberg   17111977-06-08
Norway, Agder, Grimstad, W of the northern part of Holvatnet, 58.4134 8.4951, 80 - 120m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
21068T. Tønsberg   17131977-06-08
Norway, Agder, Grimstad, W of the northern part of Holvatnet, 58.4134 8.4951, 80 - 120m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
21069T. Tønsberg   17231977-06-08
Norway, Agder, Grimstad, W of the northern part of Holvatnet, 58.4134 8.4951, 80 - 120m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
42146J.M. Norman   
Norway, Viken, Ringerike, Norderhov prestegaard

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
42143T. Tønsberg, A. Botnen   94341985-10-11
Norway, Innlandet, Kongsvinger, Brødbøl, 60.0451 12.3696, 160 - 180m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
42147J.M. Norman   
Norway, Innlandet, Stor-Elvdal, Kappang

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
33413H.H. Blom   1984-06-03
Norway, Vestland, Askøy, Davangervåg, W of Kvernavatnet, 60.4708 5.1311, 10m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
34153T. Tønsberg   248371997-08-31
Norway, Vestland, Askøy, S of Askevatnet, the small hill just SSE of the small cove NW of hill Litleåsen, 60.4766 5.1904, 40 - 50m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
78273G. Gaarder   43032003-09-30
Norway, Vestland, Austevoll, Huftarøy: Patteråsen, 60.0335 5.2569, 100m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
25524T. Tønsberg   196491994-03-27
Norway, Vestland, Bergen, Milde, the arboretum, the peninsula E of the inlet Vestre Pollen, 60.2629 5.2788, 20m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
33424T. Tønsberg   88221984-06-11
Norway, Vestland, Bergen, Korsneset, N slope of hill 109, 60.2164 5.2723, 70m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
42170J.J. Havaas   1909-07-29
Norway, Vestland, Bergen, Stend i Fana, 1 - 50m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
42179Jakob Naustdal   1953-05-23
Norway, Vestland, Bergen, Fana, Store Milde, 60.2514 5.269, 1 - 20m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
42180A. Granmo   1973-03-00
Norway, Vestland, Bergen, Fantoft

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
42188O. Balle   1975-10-08
Norway, Vestland, Bergen, Stend, 60.2722 5.3383

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
42189O. Balle   1972-10-01
Norway, Vestland, Bergen, Tveiterås, Rambjøllen

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
73643A. Botnen   20521990-09-25
Norway, Vestland, Bergen, Store Milde, Naustdalen, near the rosarium, 60.2528 5.2707, 10 - 20m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
33417I. Røsberg   1979-05-20
Norway, Vestland, Bømlo, Lykling, below Lianuten, E-exp, close to the road, 59.7111 5.2042, 40 - 50m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
33418H.H. Blom   1985-07-08
Norway, Vestland, Bømlo, point 100 S of Ekornåsen, 59.7817 5.2683, 90 - 100m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
33419H.H. Blom   1985-07-09
Norway, Vestland, Bømlo, NW of peak 115 (Gåsafjellet), S of small lake, 59.6373 5.217, 40 - 60m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
33790T. Tønsberg   247701997-06-01
Norway, Vestland, Bømlo, Bømlo Island, small ravine just S of hill Ekornåsen, 59.7874 5.2622, 70m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
34118T. Tønsberg   247751997-06-01
Norway, Vestland, Bømlo, Bømlo Island, S of hill Ekornåsen, E of lakelet Bjørkåsvatnet, along the path, 59.7847 5.2625, 70m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
42183I. Røsberg   1979-05-20
Norway, Vestland, Bømlo, Lykling, under Lianuten, like ved vegen (R541), 59.7111 5.2042

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
58683T. Tønsberg   191191993-08-31
Norway, Vestland, Bømlo, Moster, Mosterhavn, W side of hill 49 (Vetahaugen), 59.7031 5.3838, 30m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
33412H.H. Blom   1984-08-14
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Lyngneset, northern slope of p. 63, 60.1203 5.7343, 40 - 60m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
42171J.J. Havaas   
Norway, Vestland, Voss

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
42172J.J. Havaas   1896-04-05
Norway, Vestland, Voss, Graven

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
59164J.J. Havaas   1908-10-06
Norway, Vestland, Voss, Åsene i Granvin, 60.5334 6.6863, 290m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
59165J.J. Havaas   1908-10-06
Norway, Vestland, Voss, Åsene i Granvin, 60.5334 6.6863, 280m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
21093T. Tønsberg   41491979-07-22
Norway, Vestland, Kvam, 1 km NW of Mundheim, the W-side of the valley, 60.1798 5.8897, 60m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
35761P.G. Ihlen   6861997-06-05
Norway, Vestland, Kvam, ca 3 km SW of Gravdal, at Geitaknottane Nature Reserve, SW of hill Lønningshaugen, 60.1072 5.8606, 150 - 250m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
37054T. Tønsberg   261961998-07-23
Norway, Vestland, Kvam, N of fjord Fyksesund, Botnen, E of Kanikkeberg, along and S of brook Kanikkebekken, 60.4744 6.2074, 120 - 130m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
42173K. Fægri   1927-06-00
Norway, Vestland, Kvinnherad, Halsnøy kloster, 59.7971 5.6553, 1 - 20m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
42190J. Holmboe   1919-05-12
Norway, Vestland, Kvinnherad, Halsnøy kloster, 59.7971 5.6553, 1 - 20m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
58684T. Tønsberg   192221993-09-19
Norway, Vestland, Kvinnherad, Lokksundet, the peninsula W of cove Bergsvågen, 60.0523 5.7105, 20m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
85675T. Tønsberg   382392007-07-04
Norway, Vestland, Kvinnherad, Bondhusdalen, W side of river Bondhuselva, 60.1028 6.2766, 110m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
25897T. Tønsberg   217451995-01-19
Norway, Vestland, Alver, Bottom of Hindenesfjorden, 0,6 km SE of farm Helltveit, 60.6344 5.4555, 20 - 40m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
26205T. Tønsberg   197941994-05-09
Norway, Vestland, Alver, W of and near the end of Hindenesfjorden, 0.4 km SE of farm Helltveit, 60.6351 5.45, 70m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
42178O. Balle, D.O. Øvstedal   1976-01-00
Norway, Vestland, Alver, Hallsteindal/ Kleivdal

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
42193J.J. Havaas   1909-08-04
Norway, Vestland, Alver, Bøkeskogen ved Lygrefjord, 60.6378 5.2162, 1 - 50m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
81812T. Tønsberg   351442005-04-16
Norway, Vestland, Alver, NW of Romarheim, Flotane, between Romarheimselva and the main road, 60.7312 5.6337, 20m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
42177D.O. Øvstedal   1974-05-01
Norway, Vestland, Modalen

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
42182T. Tønsberg   115141989-04-21
Norway, Vestland, Modalen, Krossdal, 60.8247 5.8642, 80m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
42192J.J. Havaas   1917-08-00
Norway, Vestland, Ullensvang, Ved Sandvensvandet, 60.032 6.55, 90 - 150m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
9091H.H. Blom   1983-03-27
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Strøno, Husfjell, sør-siden, 60.1509 5.3563, 60 - 100m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
9092H.H. Blom   1983-03-27
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Strøno, nord-vest siden av Øklandsåsen, 60.165 5.3458, 60 - 80m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
14974Helge Brunborg   1979-05-30
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Bjørnen, E of Bjørnaåsen, along path, 60.1402 5.4431, 40 - 70m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
15051A. Botnen   80/5011980-10-14
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Bjørnen, N of farm Ferstadvollen, along path, 60.1496 5.4601

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
15052A. Botnen   80/5021980-10-14
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Bjørnen, N of farm Ferstadvollen, along path, 60.1496 5.4601, 1 - 20m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
15053A. Botnen   80/5031980-10-14
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Bjørnen, N of farm Ferstadvollen, along path, 60.1496 5.4601, 1 - 20m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
15601A. Botnen   1979-07-04
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Bjørnen, hill Bjørnaåsen, 60.1312 5.4441, 35m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
25173T. Tønsberg   187491993-05-27
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Eidsvika, NW-facing slope E of Gardvika, 60.183 5.3663, 1 - 10m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
25661T. Tønsberg   197371994-04-23
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Strøno, NE slope of Mt. Hjortåsen, W of Kvernavika, 60.1718 5.3648, 120m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
32633H.H. Blom   1980-06-21
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Bruarøy, western part, near the biggest bog, 60.1354 5.3804, 5 - 40m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
32643H.H. Blom   1980-06-12
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Bruarøy, western part, near the biggest bog, 60.1354 5.3804, 5 - 40m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
33400I. Røsberg   1983-00-00
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Strøno, nordvest av Kolbaknova i en liten bekkedal (forsenkning), 60.1552 5.3333, 60 - 100m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
33401I. Røsberg   1983-05-12
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Strøno, nordvest av Kolbaknova i en liten bekkedal (forsenkning), 60.1552 5.3333, 60 - 100m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
33402I. Røsberg   1983-05-12
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Strøno, nordvest av Kolbaknova i en liten bekkedal (forsenkning), 60.1552 5.3333, 60 - 100m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
33403I. Røsberg   1983-05-12
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Strøno, nordvest av Kolbaknova i en liten bekkedal (forsenkning), 60.1552 5.3333, 60 - 100m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
33404I. Røsberg   1983-05-14
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Strøno, Nordstrøno, i en kløft i åsen på austsida av vegen, 60.1646 5.3503, 50 - 60m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
33405P.M. Jørgensen   1983-05-14
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Nordstrøno, north side of hill Øklandsåsen, 60.1641 5.3457, 60 - 120m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
33406H.H. Blom   1984-06-17
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Nordstrøno, Lauvåsen, northern slope, 60.1714 5.3505, 100m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
33407H.H. Blom   1984-06-17
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Nordstrøno, Stokkevika, crevice on the E-side, 60.1758 5.3482, 20 - 50m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
33408H.H. Blom   1984-06-17
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Nordstrøno, Gardvika, N-exposed, 60.1758 5.3482, 40m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
33409I. Røsberg   1982-10-03
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Bjørnen, N of Ferstadvollen, 60.1528 5.4589, 1 - 20m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
33410H.H. Blom   1984-07-30
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Bjørnen, Lundaråsen, NE-part, 60.1554 5.4568, 20 - 40m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
33411A. Botnen, I. Røsberg, D.O. Øvstedal, D. Aamlid   1982-06-21
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Innerøy, 60.1487 5.4242, 1 - 30m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
33420H.H. Blom   1984-05-24
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Drange, Balandsneset, N-side, 60.2006 5.3364

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
33421H.H. Blom   1984-05-27
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Drange, Straumsvika, 60.2083 5.3518, 1 - 40m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
33422H.H. Blom   1984-06-17
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Nord-Strøno, Lauvåsen, N-slope, 60.1714 5.3505, 100m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
33423H.H. Blom   1983-03-27
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Strøno, Husfjell, S-side, 60.1509 5.3563, 60 - 100m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
42174I. Røsberg   1983-05-12
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Strøno, nordvest av Kolbaknova i en liten bekkedal (forsenkning), 60.1552 5.3333

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
42175I. Røsberg   1983-05-01
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Kuvågen, 60.1676 5.4582, 5m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
42176D.O. Øvstedal   1967-03-13
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Os

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
42181H.H. Blom   1979-02-09
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Storomsvaagen

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
42184I. Røsberg   1982-10-03
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Bjørnen, nord for Ferstadvollen, 60.1528 5.4589

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
42185I. Røsberg   1983-03-12
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Strøno, nordøst av Kolbaknova og vest av Strønevågen, 60.1646 5.3503

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
42186I. Røsberg   1983-05-12
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Strøno, NE of Kolbaknova and west of Strønevågen, 60.1646 5.3503, 80m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
42187I. Røsberg   1983-05-12
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Strøno, NE of Kolbaknova and west of Strønevågen, 60.1646 5.3503

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
65585S. Ekman   30831997-06-22
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, Bjørnen, the slope N of pt. 110, 60.1457 5.4469, 80 - 90m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
76826L. Lindblom, H.H. Blom   L2622003-06-09
Norway, Vestland, Bjørnafjorden, 400 m SE of Geitøya, 60.1596 5.4113, 10m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
42191D.O. Øvstedal, O. Vevle   1967-04-15
Norway, Vestland, Osterøy, Hosanger, Kosdalen

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
84243G. Gaarder   46572006-05-06
Norway, Vestland, Øygarden, Sautjørna sør, 60.2362 5.1172

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
33414H.H. Blom   1984-08-20
Norway, Vestland, Tysnes, Reksteren, Kvernvikåsen, 60.0768 5.4095, 40m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
33415H.H. Blom   1984-08-20
Norway, Vestland, Tysnes, Reksteren, Mt Bjørnakletten, NE slope, 60.0596 5.4024, 110m

BG
Graphis elegans (Sm.) Ach.
33416H.H. Blom   1985-08-06
Norway, Vestland, Tysnes, N side of Korsneshaugane, 60.0736 5.6976, 35m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
35072A. Botnen   10011987-06-02
Norway, Vestland, Tysnes, Skjeljavik, along new road to Hodnanes, 59.91 5.5752

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
35075A. Botnen   10041987-06-02
Norway, Vestland, Tysnes, Skjeljavik, above new road to Hodnanes, 59.91 5.5752

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
42194J.J. Havaas   1910-08-29
Norway, Vestland, Tysnes, Sunde ved Loksund, 60.0522 5.7023, 15 - 40m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
37048T. Tønsberg   261831998-07-15
Norway, Vestland, Voss, between Voss and Evanger, NW of summit of hill Knottane, 60.6384 6.2106, 80 - 90m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
84984T. Tønsberg   360582005-08-11
Norway, Møre og Romsdal, Gjemnes, NW of Batnfjordelva, SW of Gaupset, near SW bank of stream Tørrisbekken, 62.8781 7.6296, 70 - 80m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
21097T. Tønsberg   37901979-07-10
Norway, Møre og Romsdal, Molde, Kvanndalselva, c. 1/2 km from the sea, 62.6813 8.1339, 5m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
21099T. Tønsberg   38951979-07-12
Norway, Møre og Romsdal, Molde, Mardalen, the N bank of river Ytre Mardøla, 62.4834 8.127, 100 - 200m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
21100T. Tønsberg   39371979-07-12
Norway, Møre og Romsdal, Tingvoll, Aspøy, Bokksaspa, 62.9996 7.9488, 1 - 20m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
42195T. Tønsberg, P.W. James   s.n.1979-09-18
Norway, Møre og Romsdal, Tingvoll, Bokksaspa SE on the island Aspøy, 62.9996 7.9488, 1 - 20m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
21098T. Tønsberg   38251979-07-11
Norway, Møre og Romsdal, Vestnes, 2 km N of Tresfjord Church, 62.5366 7.1439, 20m

BG
Graphis scripta (L.) Ach.
42199I. Røsberg   1976-12-25
Norway, Møre og Romsdal, Ålesund, Spjelkavik, i dalsøkket langs Spjelkavikelva, 62.4615 6.3582, 20m


Página 1, registros 1-100 de 398


Google Map

Google Maps es un servicio de mapeo web proporcionado por Google que presenta un mapa que los usuarios pueden mover (sosteniendo el botón del ratón) y acercar y alejar (usando la rueda del ratón). Los puntos de colecciones son mostrados como marcadores coloreados que muestran la información completa de la colección cuando se hace click en ellos. Cuando se consultan varias especies (separadas por punto y coma), marcadores coloreados diferentes denotan cada especie individual.

Google Earth (KML)

Esto crea un archivo KML que puede abrirse en la aplicación de mapeo Google Earth. Note que se debe de tener instalado Google Earth en su computadora para hacer uso de esta opción.