Lichenes Minus Cognitae Exsiccati, Yoshihito Ohmura [376 - 450]
[preceded by Lichenes Minus Cognitae Exsiccati; H. Kashiwadani, numbers 1-375]