John, Lich. Anatol. exs.
John [1 - 200]

Arizona State University Lichen Herbarium
Catalog #: 505948
V. John s.n. 05 May 1994
Caloplaca xantholyta (Nyl.) Jatta
Turkey, Izmir, Kemalpaşa, Bozdaglari, Mahmut Dag, near to Armutlu

Uppsala University Exsiccati
Catalog #: L-106566
V. John s.n. 05 May 1994
Caloplaca xantholyta (Nyl.) Jatta
Turkey, Izmir, Bozdaglari, Mahmut Dag near to Armutlu