Filtro Taxonómico:

Conteo de Taxa: 28

STRIGULACEAE

Flavobathelium epiphyllum
Phyllobathelium epiphyllum
Phyllobathelium firmum
Strigula
Strigula affinis
Strigula americana
Strigula bermudana
Strigula concreta
Strigula glabra
Strigula jamesii
Strigula janeirensis
Strigula maculata
Strigula nemathora
Strigula nitidula
Strigula orbicularis
Strigula parksii
Strigula phaea
Strigula phyllogena
Strigula platypoda
Strigula prasina
Strigula schizospora
Strigula smaragdula
Strigula stigmatella
Strigula subelegans
Strigula submuriformis
Strigula subtilissima
Strigula tagananae
Strigula taylorii