Slideshow image
Acarospora xanthophana (Nyl.) Jatta   (redirected from: Acarospora bella (Nyl.) Jatta)
Family: Acarosporaceae
[Acarospora bella (Nyl.) Jatta,  more]
Acarospora xanthophana image