Slideshow image
Pertusaria subpertusa Brodo  
Family: Pertusariaceae
Pertusaria subpertusa image
Stephen Sharnoff  
Pertusaria subpertusa image
Gary Perlmutter  
Pertusaria subpertusa image
Stephen Sharnoff  
Pertusaria subpertusa image
Stephen Sharnoff  
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image
Pertusaria subpertusa image