Slideshow image
Pertusaria plittiana Erichsen  
Include species within checklist Encyclopedia of Life...
Family: Pertusariaceae
[Pertusaria shenandoensis Hale & Dibben]
Pertusaria plittiana image
Stephen Sharnoff  
Pertusaria plittiana image
Stephen Sharnoff  
Pertusaria plittiana image
Pertusaria plittiana image
Pertusaria plittiana image
Pertusaria plittiana image
Pertusaria plittiana image
Pertusaria plittiana image
Pertusaria plittiana image
Robert Klips  
Pertusaria plittiana image
Pertusaria plittiana image
Pertusaria plittiana image
Pertusaria plittiana image
Pertusaria plittiana image
Pertusaria plittiana image
Pertusaria plittiana image
Pertusaria plittiana image
Pertusaria plittiana image
Pertusaria plittiana image
Robert Klips  
Pertusaria plittiana image
Pertusaria plittiana image
Pertusaria plittiana image
Pertusaria plittiana image
Pertusaria plittiana image
Pertusaria plittiana image
Pertusaria plittiana image
Pertusaria plittiana image
Pertusaria plittiana image
Pertusaria plittiana image
Pertusaria plittiana image
Robert Klips  
Pertusaria plittiana image
Pertusaria plittiana image