Peltigera polydactylon (Necker) Hoffm.  
Family: Peltigeraceae
[Lichen caninus var. polydactylon (Neck.) Lightf.,  more]
Peltigera polydactylon image
Stephen Sharnoff  
Peltigera polydactylon image
Andrew Khitsun  
Peltigera polydactylon image
Stephen Sharnoff  
Peltigera polydactylon image
Stephen Sharnoff  
Peltigera polydactylon image
Stephen Sharnoff  
Peltigera polydactylon image
Stephen Sharnoff  
Peltigera polydactylon image
Stephen Sharnoff  
Peltigera polydactylon image
Stephen Sharnoff