Cladonia subfurcata (Nyl.) Arnold  
Family: Cladoniaceae
[Cladonia degenerans f. subfurcata Nyl.]
Cladonia subfurcata image
Stephen Sharnoff  
Cladonia subfurcata image
Troy McMullin  
Cladonia subfurcata image
Troy McMullin  
Cladonia subfurcata image
Lucy Taylor  
Cladonia subfurcata image
Stephen Sharnoff