Acarospora strigata (Nyl.) Jatta  
Family: Acarosporaceae
[Acarospora nigromarginata B. de Lesd.,  more]
Acarospora strigata image
Stephen Sharnoff  
Acarospora strigata image
Stephen Sharnoff  
Acarospora strigata image
Stephen Sharnoff  
Acarospora strigata image
Garry Neil  
Acarospora strigata image
Garry Neil  
Acarospora strigata image
Acarospora strigata image
Garry Neil  
Acarospora strigata image
Garry Neil