Acarospora obpallens (Nyl. ex Hasse) Zahlbr.  
Family: Acarosporaceae
[Acarospora carnegiei Zahlbr.,  more]
Acarospora obpallens image
Acarospora obpallens image
Garry Neil  
Acarospora obpallens image
Acarospora obpallens image
Garry Neil