Slideshow image
Acarospora obpallens (Nyl. ex Hasse) Zahlbr.  
Family: Acarosporaceae
[Acarospora carnegiei Zahlbr.,  more]
Acarospora obpallens image
Garry Neil  
Acarospora obpallens image
Garry Neil  
Acarospora obpallens image
Acarospora obpallens image
Acarospora obpallens image
Acarospora obpallens image
Acarospora obpallens image
Acarospora obpallens image
Acarospora obpallens image
Acarospora obpallens image
Acarospora obpallens image
Acarospora obpallens image
Acarospora obpallens image
Acarospora obpallens image
Acarospora obpallens image
Acarospora obpallens image
Acarospora obpallens image
Acarospora obpallens image
Acarospora obpallens image
Acarospora obpallens image
Acarospora obpallens image
Acarospora obpallens image
Acarospora obpallens image
Acarospora obpallens image
Acarospora obpallens image
Acarospora obpallens image
Acarospora obpallens image
Acarospora obpallens image
Acarospora obpallens image
Acarospora obpallens image
Acarospora obpallens image
Acarospora obpallens image
Acarospora obpallens image
Acarospora obpallens image