Slideshow image
Flakea papillata O. E. Erikss  
Family: Verrucariaceae
Flakea papillata image
Gary Perlmutter  
Flakea papillata image
Troy McMullin  
Flakea papillata image
Gary Perlmutter  
Flakea papillata image
Flakea papillata image
Flakea papillata image
Flakea papillata image
Flakea papillata image
Flakea papillata image
Flakea papillata image
Flakea papillata image
Flakea papillata image
Flakea papillata image
Flakea papillata image
Flakea papillata image
Flakea papillata image
Flakea papillata image
Flakea papillata image
Flakea papillata image
Flakea papillata image
Flakea papillata image
Flakea papillata image
Flakea papillata image
Flakea papillata image
Flakea papillata image
Flakea papillata image
Flakea papillata image
Flakea papillata image