Slideshow image
Loxosporopsis corallifera Brodo, Henssen & Imahsug  
Family: Pertusariaceae
Loxosporopsis corallifera image
Stephen Sharnoff  
Loxosporopsis corallifera image
Stephen Sharnoff  
Loxosporopsis corallifera image
Loxosporopsis corallifera image
Loxosporopsis corallifera image
Loxosporopsis corallifera image
Loxosporopsis corallifera image
Loxosporopsis corallifera image
Loxosporopsis corallifera image
Loxosporopsis corallifera image
Loxosporopsis corallifera image
Loxosporopsis corallifera image
Loxosporopsis corallifera image
Loxosporopsis corallifera image
Loxosporopsis corallifera image
Loxosporopsis corallifera image
Loxosporopsis corallifera image
Loxosporopsis corallifera image
Loxosporopsis corallifera image
Loxosporopsis corallifera image
Loxosporopsis corallifera image
Loxosporopsis corallifera image
Loxosporopsis corallifera image
Loxosporopsis corallifera image
Loxosporopsis corallifera image
Loxosporopsis corallifera image